Hyvinvointialueen palvelut

Tältä sivulta löydät tietoa hyvinvointialueen palveluista.

Lue lisää alta

Mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointialueelle?

 • Perusterveydenhuolto
 • Erikoissairaanhoito
 • Sosiaalihuolto
 • Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut
 • Työikäisten palvelut
 • Ikääntyneiden palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Pelastustoimi

Lakisääteistet sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät

Kaikki palvelut

Löydät palvelua koskevat tiedot ja yhteystiedot palveluhaun kautta.

Kuntien vastuu ympäristöterveydenhuollossa

Kunnilla on päävastuu ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön ja valvonnan toimeenpanosta omilla alueillaan. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä kunnissa säädetään laissa ympärisöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat

 • elintarvikevalvonta
 • terveydensuojelu
 • tupakkavalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • yleinen ympäristöterveyshaittojen arviointi ja
 • ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautuminen.

Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluviranomaiseen.

Yhteystiedot löydät oman kuntasi verkkosivustolta.