Perheasioiden sovittelu

Palvelun sisältö

Ota yhteyttä perheasioiden sovitteluun ristiriitatilanteissa, parisuhteesta eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelussa voidaan hakea ratkaisua esimerkiksi eron jälkeen, lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Toimi näin

Voit hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, erotilanteessa ja lapsiin liittyvissä erimielisyyksien selvittämisessä.

Saat sovittelussa keskusteluapua muun muassa
– avo- tai avioeron harkintatilanteessa
– lasten asioiden järjestämisessä avo- tai avioeron jälkeen
– sopimuksen vahvistamisen jälkeen esiin nousseiden ristiriitaisuuksien pohtimisessa.

Perheasioiden sovittelu on luottamuksellista. Perheasioiden sovittelun lähtökohtana on turvata lapsen näkökulman huomioon ottaminen vanhempien erotilanteessa. Sovittelussa ei ole pariterapeuttista työskentelyä. Tarkoituksena on vanhemmuuden jatkamisen turvaaminen parisuhteen päättymisestä huolimatta.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.