Sote-palvelut

Sote-palveluihin kuuluvat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut sekä OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito. Yhteisiä toimialueita ovat kuntoutus, laboratorio ja sairaanhoidolliset palvelut.

Lue lisää alta

Toimialueet ja tehtäväalat hyvinvointialueella

Palvelutuotannon toimialueet ja tehtäväalat

Toimialueita ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut sekä OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito. Yhteisiä toimialueita on kolme: kuntoutus, laboratorio ja sairaanhoidolliset palvelut.

Tehtäväaloja ovat yliopistollinen sairaala, lääketiede, hoitotiede ja hoitotyö sekä sosiaalityö.

Toimialueet

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Toimialueen tehtäviin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, opiskeluhuolto, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu, nuorten ja aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelut, lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut sekä OYS psykiatrian palvelut.

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut jakaantuvat digitaaliseen sote-keskukseen, työterveyshuoltoon sekä alueellisiin palveluihin, joita ovat vastaanottotoiminta ja infektioiden torjunta, suun terveydenhuolto sekä akuutti osastohoito.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisille suunnattuja palveluja ovat muun muassa asiakas- ja palveluohjaus, ikäneuvola, päivätoiminta, erilaiset kotiin annettavat ja asumiseen liittyvät palvelut sekä arkeen liittyvä kuntoutumisen tuki, hoito ja hoiva.

Ikäihmisten palvelut 
Vammaispalvelut

Vammaisten palveluilla huolehditaan, että myös vammainen ihminen saa tarvitsemansa yhdenvertaiset peruspalvelut.

Vammaispalvelut
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito koostuvat lääketieteen erikoisaloista.

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito
Kuntoutus

Tuemme asiakkaidemme yksilöllistä kuntoutumismatkaa hyvään arkeen.

Kuntoutus
Sairaanhoidolliset palvelut

Sairaanhoidollisiin palveluihin kuuluvat kuvantaminen, potilaskuljetukset, lääke- ja potilashuolto, tekstinkäsittelypalvelu sekä puhtaanapito ja välinehuolto.

Sairaanhoidolliset palvelut

Tehtäväalat

Yliopistollisen sairaalan tehtäväala

Yliopistollisen sairaalan tehtäviä ovat esimerkiksi vaativan erikoissairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yliopistollisessa sairaalassa on myös TKIO eli koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Yliopistollinen sairaala
Lääketieteen tehtäväala

Lääketieteen tehtäväala ohjaa ja valvoo koko hyvinvointialueen terveyden ja sairaanhoitoa.

Lääketiede
Hoitotieteen ja hoitotyön tehtäväala

Hoitotieteen ja hoitotyön johtamisen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi osaamisen, laadun ja asiakasturvallisuuden sekä potilasturvallisuuden arviointi ja kehittäminen.

Tehtäväala ohjaa hoitotyön toimintaa ja toiminnan yhteensovittamista sekä arvioi ja kehittää näyttöön perustuvia toimintamalleja.

Hoitotiede ja hoitotyö
Sosiaalityön tehtäväala

Sosiaalityön johtamisen tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaalityön palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen.

Tehtäväala ohjaa sosiaalityön toimintaa ja toiminnan yhteensovittamista sekä arvioi ja kehittää näyttöön perustuvia toimintamalleja.

Sosiaalityö