Yliopistollisen sairaalan toimialue

Tältä sivulta löydät tietoa palvelujen järjestäytymisestä ja johtajien yhteystiedot. Yliopistollinen sairaala, OYS tuottaa vaativan erikoissairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Sairaalassa on myös koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Lue lisää alta
Yliopistollinen sairaala

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen on ylläpidettävä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain perusteella yliopistollista sairaalaa.

Yliopistollisen sairaalan tehtäviä ovat esimerkiksi vaativan erikoissairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yliopistollisessa sairaalassa on myös TKIO eli koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Yliopistosairaalan toiminnan johtaminen

Tehtäväalaa johtaa yliopistosairaalan johtaja, joka toimii yliopistollisen sairaalan toiminnan kokonaisuuden edustajana. Yliopistosairaalan johtaja vastaa osaltaan yliopistollisen sairaalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, osallistuu TKIO-toimintaan ja toimii sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen johtajana.

Yliopistollisen sairaalan tehtäväalue
Miia Turpeinen
Yliopistosairaalan johtaja
miia.turpeinen@pohde.fi

Yhteistyöalueen palvelut

Pohjois-Suomen yhteistyöalue koostuu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueista. Yhteistyöalueen eli YTA-alueen toiminnan koordinointi tapahtuu yhteistyöalueen palveluissa. YTA-koordinaattori organisoi johtoryhmien, ohjausryhmien ja työryhmien kokoukset sekä seuraa ja raportoi yhteistyösopimuksesta nousseita asioita. Yhteistyöalueen viestintä ja yhteistyön edistäminen kuuluvat YTA-koordinaattorin tehtäviin.

Järjestämislaki vaatii, että samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia keskinäinen yhteistyösopimus valtuustokausittain. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. Yhteistyösopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ja yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisissä neuvotteluissa, johon osallistuvat myös valtiovarainministeriö ja sisäministeriö. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hoitaa yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain perusteella.

Terhi Karjalainen
YTA-koordinaattori
terhi.karjalainen@pohde.fi

Turvallisuus ja valmius

Turvallisuus ja valmius -palvelualueen tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan turvallisuudesta ja varautumisesta hyvinvointialueella.

Lasse Kylen
Turvallisuus- ja valmiusjohtaja
lasse.kylen@pohde.fi