Pohjois-Pohjanmaan suurin työnantaja

Meillä työskentelee noin 18 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan osaajaa

Pohde on Pohjois-Pohjanmaan suurin työnantaja ja yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Pohjoispohjalaisella päättäväisyydellä ja rohkeudella rakennamme yhdessä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Perämeren rannoilta jokilatvoille.

Hyvinvointialueen johtavat viranhaltijat

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
henkilökohtainen numero 040 767 1609
johdon sihteeri Arja Seppänen 040 582 9233
ilkka.luoma@pohde.fi
arja.seppanen@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto 044 703 4007
johdon sihteeri Päivi Tuomaala 050 327 6194
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
paivi.tuomaala@pohde.fi
Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi
Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen@pohde.fi
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria
Leena Mämmi-Laukka
Toimialuejohtaja
leena.mammi-laukka@pohde.fi
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Päivi Peltokorpi
Toimialuejohtaja
paivi.peltokorpi@pohde.fi
Ikäihmisten palvelut
Mervi Koski
Toimialuejohtaja
mervi.koski@pohde.fi
Vammaispalvelut
Päivi Lauri
Toimialuejohtaja
paivi.lauri@pohde.fi
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito
Päivi Laurila
Toimialuejohtaja
paivi.laurila@pohde.fi
Kuntoutus
Kaj Sundqvist
Toimialuejohtaja
kaj.sundqvist@pohde.fi
Sairaanhoidolliset palvelut
Jaakko Niinimäki
Toimialuejohtaja
jaakko.niinimaki@pohde.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

Suurin osa hyvinvointialueen henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä

Henkilöstömäärä on noin 16 000 eli noin 87 % koko Pohteen henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat esimerkiksi asiakasneuvojat, hammashoitajat, koulukuraattorit, lähihoitajat, lääkärit, mielenterveyshoitajat, perheohjaajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät ja terveydenhoitajat.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Järjestämistoiminto vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta suunnittelusta, resurssien kohdentamisesta, hankinnasta, palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta.

Lisäksi järjestämistoiminto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä yhteistyöalueeseen liittyvistä järjestämisen tehtävistä siten, että palvelut toteutuvat laissa kuvatulla tavalla ja hyvinvointialueen asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestämistoiminto tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialuejohdon kanssa.

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto 044 703 4007
johdon sihteeri Päivi Tuomaala 050 327 6194
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
paivi.tuomaala@pohde.fi
Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@pohde.fi
Hankintapalvelut
Arja Heikkinen
Hankinta- ja valvontajohtaja
työ
arja.heikkinen@pohde.fi
Jani Tikkanen
Tutkimus- ja opetusjohtaja
jani.tikkanen@pohde.fi
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu h​allinto​​​​- ja henkilöstöpalvelut​​​​, talous ja hankinnat​​​​, tekniset palvelut,​​​ tietohallinto​​​​, ateria- ja ​puhtauspalvelut​​ ja ​viestintä.​​​

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi
Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@pohde.fi
Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen@pohde.fi
Ollipekka Huotari
Tekninen johtaja
ollipekka.huotari@pohde.fi
Ilkka Haataja
Tietohallintojohtaja
ilkka.haataja@pohde.fi
Tanja Koski
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja
tanja.koski@pohde.fi
Laura Paloheimo
Viestintäjohtaja
laura.paloheimo@pohde.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen johtaminen

Yliopistollisen sairaalaan, lääketieteen, hoitotieteen ja työn sekä sosiaalityön tehtäväalat tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista johtamista, eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä. 

Yliopistollisen sairaalan tehtäväalue
Miia Turpeinen
Yliopistosairaalan johtaja
miia.turpeinen@pohde.fi
Lääketieteen tehtäväalue
Terhi Nevala
Johtajaylilääkäri
terhi.nevala@pohde.fi
Hoitotyön ja hoitotieteen tehtäväalue
Merja Meriläinen
Johtajaylihoitaja
merja.merilainen@pohde.fi
Sosiaalityön tehtäväalue
Leena Pimperi-Koivisto
Sosiaalijohtaja
leena.pimperi-koivisto@pohde.fi

Pelastustoimen henkilöstö

Pelastuslaitoksella työskentelee noin 15 % hyvinvointialueen henkilöstöstä

Pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöä on noin 365. Sopimushenkilöstöä on yhteensä noin 1200, josta hälytysosastot noin 810, nuoriso-osastot noin 250, naisosastot noin 100 ja tukiosastot noin 50.

Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen@pohde.fi
Tutustu johtajiimme

Täällä esittelemme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökuntaa.