Omavalvonta

Vastaamme sekä omien että hankkimiemme palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Valvomme palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Tänne sivulle on koottu omavalvontaohjelma, omavalvontasuunnitelmat, omavalvontaraportit.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontasuunnitelmat

Seuraavien toimialojen omavalvontasuunnitelmat lisätään tälle sivulle myöhemmin:

  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito
  • Kuntoutus
  • Sairaanhoidolliset palvelut