Henkilöstön tietosuoja

Pohteen ja työntekijän välistä palvelussuhdetta koskevat tiedot tallennetaan henkilöstörekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on Pohde.

Lue lisää alta

Pohteen henkilöstörekisteri

Pohteen ja työntekijän välistä palvelussuhdetta koskevat tiedot tallennetaan henkilöstörekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on Pohde. Henkilöstörekisterin rekisteröityjä ovat palvelussuhteessa olevat tai olleet palkansaajat, luottamushenkilöt ja palkkionsaajat.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy henkilöstörekisterin tietosuojaselosteesta.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely tarkoituksena on palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen (mm. henkilöstän ja luottamushenkilöiden palkkionmaksatus palkka- ja palvelussuhdeasioiden suunnittelu ja seuranta sekä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen).

Rekrytointiprosessin yhteydessä ja palvelussuhteen aikana henkilöltä kerätään ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Kaikki tarvittavat henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti työntekijältä itseltään. Tietojen kerääminen muista lähteistä voi pääsääntöisesti tapahtua vain työntekijän suostumuksella tai lakiin perustuen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Pohteen ulkopuolelle pääsääntöisesti vain työntekijän suostumuksella, työnantajavelvoitteiden vuoksi tai velvoittavan lainsäädännön perusteella esimerkiksi työterveyshuollon järjestäjälle, pankeille, ammattijärjestöille, veroviranomaiselle ja tilastokeskukselle.

Työntekijän ja Pohteen välistä työsuhdetta koskevien tietojen säilyttämistä ohjaavat lainsäädännöstä tulevat sopimusosapuolien oikeudet ja velvollisuudet. Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään palvelussuhteen ajan. Palvelussuhteen päättymisen jälkeen tietojen säilytys riippuu niiden käyttötarkoituksesta ja tarpeesta. Säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön ja kansallisarkiston päätöksiin.
 
Tietosuojaoikeuksien käyttämisestä on kerrottu Tietosuojaoikeutesi-sivulla.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Henkilöstötietojen käsittely perustuu niitä käsittelevän henkilön työtehtävien hoitamiseen, muut ovat lähtökohtaisesti sivullisia tietoihin nähden. Tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ennalta määritellyt Pohteen työntekijät ja edustajat sekä sopimuksella valtuutetut henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja käsitteleviä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.