Tietosuojaoikeutesi

Tältä sivulta saat tietoa tietosuojaoikeuksistasi.

Lue lisää alta

Tietosuojaoikeuksien soveltaminen

Rekisteröidyllä eli henkilöllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on tietosuoja-asetuksesta tulevia oikeuksia. Tietosuojaoikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta, ja oikeuksia on voitu rajoittaa kansallisen lainsäädännön tai tietosuoja-asetuksen nojalla.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen, ja näissä sekä muissa laista tulevissa tehtävissä henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 c).

Kun henkilötietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän vuoksi, rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota, oikeus tarkastaa ja oikaista tiedot sekä rajoittaa niiden käsittelyä sekä oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta. Nämä oikeudet sekä muut, joita sovelletaan muissa käsittelyperusteissa, on kuvattu sivun alaosassa.

Tietosuojaoikeuksia koskevat pyynnöt toimitetaan kirjaamoon.

Huomioithan, että voit tarkastaa terveydenhuollon potilastietosi myös OmaKanta-palvelusta.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä sinua palvelleeseen palveluyksikköön. Voit olla yhteydessä myös rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan koskien henkilötietojesi käsittelyä.

Pohteen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puh: 08 669 9500 (vaihde)

tietosuoja(a)pohde.fi

Käytäthän tarvittaessa turvapostia sähköpostin lähettämiseen.

Tietosuojaoikeuksia koskevat pyynnöt toimitetaan Pohteen kirjaamoon. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä sinua palvelleeseen yksikköön.

Kirjaamo

Puhelinpalvelu avoinna ma–pe kello 9–14
Asiakaspalvelu paikan päällä kello 8–15.45,
muina aikoina voit jättää kirjaamoon postia S1-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Tästä numerosta voit tiedustella yleishallinnollisiin asiakirjoihin liittyviä asioita.
Kirjaamo ei vastaa yhteystietoja koskeviin tiedusteluihin.

Kirjaamo kello 9–14 08 315 6126
kirjaamo@pohde.fi

Postiosoite

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

Käyntiosoite

OYS, sisäänkäynti S-ovi, S1211-huone
Kajaanintie 50
90220 Oulu

Lähetä luottamuksellinen sähköposti turvapostin kautta

Jos lähetät hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käytä turvasähköpostia.

Näin lähetät turvasähköpostin Pohteelle
1. mene sivulle https://turvaposti.pohde.fi/ ja kirjoita kenttään oma sähköpostiosoitteesi
2. klikkaa Rekisteröidy
3. saat omaan sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset lähettämään turvasähköpostin.

Oikeus saada informaatiota omien henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää ja selkeää informaatiota henkilötietojen käsittelystä. Pohde informoi henkilötietojen käsittelystä muun muassa internet-sivuilla sekä toimintayksiköiden ilmoitustauluilla.

Oikeus tarkastaa omat tiedot

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi Pohteen rekistereihin on tallennettu. Voit tehdä tarkastuspyynnön sähköisessä asioinnissa, lomakkeella, vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä (nimi, henkilötunnus, osoite, tarkastettava ajanjakso ja mihin palveluun käsiteltävät tiedot liittyvät) tai suullisesti asioidessasi hyvinvointialueen toimipisteessä.

Hyvinvointialue toimittaa tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai henkilötietojen tarkastuspyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi tarkastuspyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tarkastuspyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella ja henkilölle annetaan tästä tieto.

Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, Pohde voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Pohde voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa hyvinvointialue osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli Pohde kieltäytyy toimittamasta tietoja, saat kirjallisesti kieltäytymisen syyt ja sinulle kerrotaan mahdollisuudesta tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus oikaista omia tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikaisua voi pyytää lomakkeella tai vapaamuotoisesti tehdyllä pyynnöllä.

Tietojen tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. Ellei Pohde hyväksy oikaisupyyntöäsi, kerrotaan sinulle kirjallisesti kieltäytymisen syyt ja mahdollisuudesta tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Hyvinvointialueen tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa henkilötietojen oikaisemisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu ja lisäksi sinulle rekisteröitynä, jos olet sitä pyytänyt.

Oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. Pohteen tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu ja lisäksi sinulle rekisteröitynä, jos olet sitä pyytänyt.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Sinulla on oikeus olla joutumatta ilman lainmukaista perustetta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Käsittelyperusteesta johtuvia muita oikeuksia

Kun käsittelyperusteena on jonkin muu kuin lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, rekisteröidyllä voi olla tietyissä tilanteissa myös seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada sinua koskevat tiedot itsellesi ja siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä eli oikeus pyytää, että sinua koskevia henkilötietoja ei käsitellä.

Yhteydenotto valvovaan viranomaiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle:  

  • www.tietosuoja.fi  
  • Tietosuojavaltuutetun toimisto
  • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
  • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
  • Puhelinvaihde: 029 566 6700, Kirjaamo: 029 566 6768.