Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Sinulla on oikeus saada maksutta asiakas- tai potilastietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten tieto siitä, kuka on käsitellyt tietojasi. Tältä sivulta löydät myös ohjeen, miten toimia, jos sinua koskevassa kirjauksessa on virhe.

Lue lisää alta
Oikeus saada tietoa asiakas-/potilastietojen käsittelystä

Kaikesta sähköisestä asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tallennetaan lokitietoa. Lokitietojen avulla valvotaan, että asiakas-/potilastietoja käsitellään lain ja Pohteen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.

Asiakastietolain (703/2023) 11 §:n nojalla sinulla on oikeus saada maksutta asiakas-/potilastietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten tieto siitä, kuka tai ketkä ovat käsitelleet tietojasi.

Jos epäilet, että tietojasi on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, voit pyytää asiasta selvityksen Pohteelta joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella. Selvityspyyntöön annetaan kirjallinen vastaus.

Loki- ja selvityspyyntöjen toimitusosoite:
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

Lokitieto- ja selvityspyyntö

Voit tehdä lokitietopyynnön vapaamuotoisesti tai lomakkeella. Vapaamuotoisessa pyynnössä tarvittavat tiedot ovat: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, ajanjakso, jolta lokitietoja pyydetään sekä hyvinvointialueen toimipiste/paikka.

Mikäli epäilet perusteetonta asiakas-/potilastietojen käsittelyä, tee selvityspyyntö joko valmiin lomakkeen avulla tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa pyynnössä tuo asian selvittämistä varten esille:

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • epäillyn väärinkäytön ajankohta ja toimipiste
  • miten epäily syntyi (esim. tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö)
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kyse tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat
  • muut mahdolliset lisätiedot.

Allekirjoitetut pyynnöt lähetetään osoitteella Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kirjaamo, PL 10 90029 Pohde.

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen.  Lisäksi alaikäisen lapsen huoltaja(t) tai laillinen edustaja taikka täysi-ikäisen potilaan laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava oikeutensa tiedonsaantiin kirjallisesti.

Lokitietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien asiakastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä ja toteuttamista varten.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä perustetta.

Oikeus lokitietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi, hoidollesi tai jonkun muun oikeuksille. Päätös kieltäytymisestä annetaan kirjallisesti, ja asian voi saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Virhe potilasasiakirjassa?

Jos huomaat virheen potilasasiakirjassa, ole ensisijaisesti yhteydessä siihen asiointipaikkaan, jossa kirjaus on tehty. Potilasasiakirjoja ovat esimerkiksi lääkärinlausunnot ja kirjaukset terveystiedoissasi.

Voit myös pyytää oikaisua Henkilötietojen oikaisuvaatimuslomakkeella. Lomakkeessa on tarkemmat täyttöohjeet sekä palautusosoite.

Henkilötietojen oikaisuvaatimus (PDF)