Kuntouttava työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, jos olet ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa töistä. Kuntouttava työtoiminta:

– parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
– vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
– parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa

Joillain paikkakunnilla myös seurakunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta ota yhteyttä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajiin.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Kuntouttava työtoiminta, Kempele

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työelämästä. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien työkykyä ja arjenhallintaa sekä parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestään vain avustavissa työtehtävissä:

– kunnan ja valtion toimipisteissä, tai

– yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden ja julkisten yhteisöjen toiminnassa.

Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yrityksissä. Työtoiminta voi olla sekä yksilö- että ryhmätoimintaa.

Toimi näin

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan käynnistämisestä aktivointisuunnitelman mukaisesti.

Palvelunumerot
Kuntouttava työtoiminta, Kempele, puhelinnumero
Palveluohjaaja
040 569 2287

Kenelle ja millä ehdoin

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta