Kuntouttava työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, jos olet ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa töistä. Kuntouttava työtoiminta:

– parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
– vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
– parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa

Joillain paikkakunnilla myös seurakunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta ota yhteyttä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajiin.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Kuntouttava työtoiminta, Taivalkoski

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Tolokun tuvalla, kunnan työyksiköissä, seurakunnalla ja eri yhdistyksissä.

– Järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa
– Toimintapäiviä 1- 4 viikossa
– Työaika 4-6 tuntia päivässä
– Keston porrastaminen: alkuvaiheessa toimintapäiviä / työtunteja vähemmän

Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä työtoiminnan ohjaajaan.

Palvelupaikka
Tolokun tupa

Opintie 3, 93401 TAIVALKOSKI

Kuntouttavan työtoiminnan piste

Palvelunumerot
Tolokun tuvan työtoiminnan ohjaaja
Työtoiminnan ohjaaja
040 662 1155

Kenelle ja millä ehdoin

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta