Perheasioiden sovittelu

Palvelun sisältö

Ota yhteyttä perheasioiden sovitteluun, jos olet eroamassa tai olet jo eronnut puolisostasi, ja teillä on ristiriistoja lasta koskevissa asioissa.

Tarjoamme apua esimerkiksi lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisasioihin sekä elatukseen liittyvissä asioissa.

Sovittelun tarkoitus on turvata lapsen asema vanhempien erotilanteessa. Tavoitteena on, että vanhemmuus voi jatkua parisuhteen päättymisestä huolimatta. Perheasioiden sovittelu ei tarkoita pariterapiaa.

Perheasioiden sovittelu on luottamuksellista. Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen.

Toimi näin

kuvituskuva.

Keskustele

Keskustele lapsesi toisen vanhemman kanssa, miten lapsen huolto, elatus, asuminen ja tapaamiset toteutuisivat lapsen edun mukaisesti. Keskustele myös lapsen kanssa hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden, ja ota hänen mielipiteensä huomioon.

Ota yhteyttä ristiriitatilanteissa

Jos sinun ja lapsesi toisen vanhemman on vaikea sopia lasta koskevista asioista, ota yhteyttä asuinalueesi perheasioiden sovitteluun.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Lastenvalvojan jonotilanne, Siikajoki

Lastenvalvojalle on tällä hetkellä noin kolmen kuukauden jono. Pahoittelemme tilannetta.

Palvelupaikka
Kasvatus- ja perheneuvonta Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
Osoite
Rantakatu 8 E,
92100 Raahe

Ovi 7, 3. krs
Lapsiperheiden palveluohjaukseen voit olla yhteydessä
Ma

8-11

Ti

8-11

Ke

8-11

To

8-11

Pe

8-11

Ota yhteyttä kasvatus- ja perheneuvontaan, kun

  • tarvitset tukea vanhemmuuteen liittyvissä asioissa
  • sinulla on huolta lapsen käyttäytymisestä, kehityksestä, tunne-elämästä
  • tarvitset tukea perheen ristiriitatilanteisiin tai perhesuhteisiin
  • tarvitset tukea parisuhteen haasteisiin
  • perhettäsi on kohdannut äkillinen ja järkyttävä tapahtuma tai läheltäpiti tilanne
  • harkitset eroa tai tarvitset tukea eroon tai eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Kiireellistä apua vaativissa tilanteissa ota yhteyttä päivystysapuun puh. 116117, sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai soita hätänumeroon 112.

Palvelunumerot
Palveluohjaus, lapsiperheet
Palvelunumero
040 135 8125
Puhelinaika
Ma

8-11

Ti

8-11

Ke

8-11

To

8-11

Pe

8-11

Voit hakea lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä puhelimitse palveluohjauksen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.