Saattohoito

Palvelun sisältö

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta henkilöä elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa.

Saattohoitoon siirrytään, kun vakavaa sairautta ei voida parantaa ja kun arvioidaan, että kuolema tapahtuu lähipäivien tai lähikuukausien aikana. Saattohoidosta on tärkeää keskustella potilaan kanssa avoimesti. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä tiedoista, esimerkiksi elinaikaa koskevasta arviosta.

Saattohoidon aloittamisesta tehdään saattohoitopäätös. Siihen voidaan kirjata potilaan toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen on olennainen osa saattohoitoa. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoito pyritään antamaan joko potilaan kotona tai mahdollisimman lähellä sitä. Kotona potilasta hoitavat usein hoitohenkilökunta ja potilaan läheiset yhdessä. Saattohoitoa annetaan myös sairaaloissa, palvelukodeissa ja saattohoitokodeissa.

Toimi näin

Voit kysyä saattohoidosta omalta lääkäriltä, saattohoidon yhdyshenkilöltä tai kotihoidolta.

Kun saattohoito on aloitettu, sovi lähipiirisi kanssa yhteyshenkilö, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin. Hän voi välittää tietoa muille läheisille. Varmista, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat potilasasiakirjoissa.

Yhteystiedot

Palvelunumerot
Kotisairaala, Kuusamo, puhelinnumero
Palvelunumero
040 860 8770

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaiden kotiin ja asumisyksiköihin. Kotisairaala tekee tilannearviota asiakkaan hoidon tarpeesta yhteistyössä lääkärin kanssa.

Palvelunumerot
Oys yleislääketieteen keskus osasto 7, Kuusamo, puhelinnumero
Kotiutushoitaja
040 860 8620
Osatonhoitaja
040 860 8909
Apulaisosastonhoitaja
040 860 8912
Puhelinaika

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Osastoillamme hyväkuntoiset potilaat kertovat voinnistaan ensisijaisesti itse omaisille. Heikkokuntoisten tai muistisairaiden kohdalla tietoja annetaan yhdelle lähiomaiselle potilaan toiveiden mukaan. Toivomme potilaan ja omaisten sopivan keskenään, kuka omaisista toimii yhdyshenkilönä osaston suuntaan, ja välittää puolestaan tiedon muille potilaan läheisille. Toivomme myös yhdyshenkilön varmistavan, että hänen puhelinnumeronsa on kirjattu potilaan yhteystietoihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.