Saattohoito

Palvelun sisältö

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta henkilöä elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa.

Saattohoitoon siirrytään, kun vakavaa sairautta ei voida parantaa ja kun arvioidaan, että kuolema tapahtuu lähipäivien tai lähikuukausien aikana. Saattohoidosta on tärkeää keskustella potilaan kanssa avoimesti. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä tiedoista, esimerkiksi elinaikaa koskevasta arviosta.

Saattohoidon aloittamisesta tehdään saattohoitopäätös. Siihen voidaan kirjata potilaan toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen on olennainen osa saattohoitoa. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoito pyritään antamaan joko potilaan kotona tai mahdollisimman lähellä sitä. Kotona potilasta hoitavat usein hoitohenkilökunta ja potilaan läheiset yhdessä. Saattohoitoa annetaan myös sairaaloissa, palvelukodeissa ja saattohoitokodeissa.

Toimi näin

Voit kysyä saattohoidosta omalta lääkäriltä, saattohoidon yhdyshenkilöltä tai kotihoidolta.

Kun saattohoito on aloitettu, sovi lähipiirisi kanssa yhteyshenkilö, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin. Hän voi välittää tietoa muille läheisille. Varmista, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat potilasasiakirjoissa.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Akuuttiosasto, Liminka
Osoite
Liminganraitti 4,
91900 LIMINKA

Akuuttiosastolle tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen vastaanoton kautta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta, sekä muista alueen sairaaloista.
Osastolla hoidetaan leikkaus-, aivohalvaus-, infektio-, syöpä- ja saattohoitopotilaita, sekä muistisairaita, psykiatrisia ja päihdeongelmaisia potilaita.
Suonensisäiset antibioottihoidot sekä esimerkiksi haavanhoidot hoidetaan pääasiassa Kempeleen kotisairaalassa, Kirkkotie 21, 90450 KEMPELE. VAIN
sovittaessa ko. hoidot tehdään osastolla.

Vierailuajat ja hoitoon osallistuminen
Vierailuaika vuodeosastolla on klo 11-19 tai sopimuksen mukaan. Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle järjestetään haluttaessa yöpyminen.

Potilastiedustelut
Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Osastonlääkäri
Lääkärinkierto tapahtuu arkisin klo 9.00-12.00. Lääkäri käy kunkin potilaan luona lääketieteellisen seurannan vaatimalla tiheydellä. Omaiset voivat olla potilaan luvalla mukana lääkärinkierrolla. Lääkärille voi jättää soittopyynnön sairaanhoitajien kautta.

Kotiutuminen
Tavoitteena on, että potilas kotiutuu heti, kun sairaalahoidon tarve päättyy. Osastollamme on kotiutushoitaja, joka vastaa potilaan kotiutuksesta. Kotiutukset tapahtuvat arkisin klo 13.00 jälkeen. Numeron löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta.

Muuta huomioitavaa
Osasto ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta varallisuudesta tai välineistöstä. Rahaa ja arvotavaraa ei ole syytä pitää potilashuoneissa osastohoidon aikana. Osastolle saapuessa tulee olla mukana omat astmasuihkeet, silmätipat, sisäkengät tai tossut sekä hygieniavälineet. Osastolla ei pestä potilaiden omia vaatteita.

Palvelupaikka
Kotisairaala, Lakeus
Osoite
Kirkkotie 21,
90450 KEMPELE

Kotisairaalan toiminta on kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto terveyskeskussairaalahoidolle.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tai sairaanhoitajan arvion perusteella. Lakeuden kotisairaala toimii Lakeuden alueen kunnissa, toimipaikka Kempeleessä.

Palvelunumerot
Akuuttiosasto, Liminka
Palveluesimies
050 383 4429
Osastosihteeri
050 318 1946
Potilastiedustelut, huoneet 1-9
044 497 3734
Potilastiedustelut, huoneet 10-17
050 409 5596
Kotiutushoitaja
050 318 1945
Potilaspuhelin
050 436 3480

Akuuttiosastolle tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen vastaanoton kautta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta, sekä muista alueen sairaaloista.
Potilaat tulevat osastolle vuorokauden kaikkina aikoina myös päivystyspoliklinikan kautta. Potilaat pyritään kotiuttamaan mahdollisimman pian sairaalahoidon tarpeen päätyttyä.

Palvelunumerot
Kotisairaala Lakeus
Palvelunumero
050 316 3745
Puhelinaika
Ma

7-21.30

Ti

7-21.30

Ke

7-21.30

To

7-21.30

Pe

7-21.30

La

7-21.30

Su

7-21.30

Lue tarkempi kuvaus alta

Kotisairaalan toiminta on kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle

Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tai sairaanhoitajan arvion perusteella. Lakeuden kotisairaala toimii Lakeuden alueen kunnissa, toimipaikka Kempeleessä.

Esimerkkejä kotisairaalan antamista hoidoista:

suonensisäisin antibiootein hoidettava infektio

leikkauksen jälkeinen lyhytaikainen haavanhoito

kivunhoito

palliatiivinen hoito ja saattohoito

erilaiset neste- ja lääkeinfuusiot

Kenelle ja millä ehdoin

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.