Saattohoito

Palvelun sisältö

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta henkilöä elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa.

Saattohoitoon siirrytään, kun vakavaa sairautta ei voida parantaa ja kun arvioidaan, että kuolema tapahtuu lähipäivien tai lähikuukausien aikana. Saattohoidosta on tärkeää keskustella potilaan kanssa avoimesti. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä tiedoista, esimerkiksi elinaikaa koskevasta arviosta.

Saattohoidon aloittamisesta tehdään saattohoitopäätös. Siihen voidaan kirjata potilaan toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen on olennainen osa saattohoitoa. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoito pyritään antamaan joko potilaan kotona tai mahdollisimman lähellä sitä. Kotona potilasta hoitavat usein hoitohenkilökunta ja potilaan läheiset yhdessä. Saattohoitoa annetaan myös sairaaloissa, palvelukodeissa ja saattohoitokodeissa.

Toimi näin

Voit kysyä saattohoidosta omalta lääkäriltä, saattohoidon yhdyshenkilöltä tai kotihoidolta.

Kun saattohoito on aloitettu, sovi lähipiirisi kanssa yhteyshenkilö, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin. Hän voi välittää tietoa muille läheisille. Varmista, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat potilasasiakirjoissa.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Kestinpuiston palvelutalo
Osoite
Kyläojantie 1,
85500 Nivala

A-osa
Osoite
Säikkätie 2,
85500 Nivala

B-osa
Postiosoite
Kyläojantie, 85500 Nivala
A-osa
Postiosoite
Säikkätie, 85500 Nivala
B-osa
Avoinna ympäri vuorokauden

Kestinpuiston palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa – ja huolenpitoa ikäihmisille. Kestinpuistossa on 5 osastoa: Kurkela, Metsola, Toivola, Niittylä ja Koivikko

Palvelupaikka
Palvelukoti Kotikeskus
Osoite
Vapaudentie 31,
85500 Nivala

Postiosoite
Vapaudentie, 85500 Nivala
Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palvelunumerot
Kestinpuiston palvelutalo
Vastuuyksikköpäällikkö
044 419 6538
Toivola Sh
040 635 5368
Metsola Sh
040 635 5366
Kurkela Sh
040 635 5364
Niittylä Sh
044 419 6804
Koivikko Sh
044 419 6800
Kurkela hoitajat + A-puolen yöhoitaja
040 635 5365
Niittylän hoitajat + B-puolen yöhoitaja
044 419 6803
Metsola hoitajat
040 635 5367
Toivola hoitajat
040 635 5369
Koivikko hoitajat
044 419 6706
Vastuuyksikköpäällikön sijainen, sairaanhoitaja
040 635 5379

Kestinpuiston palvelutalo on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa – ja huolenpitoa ikäihmisille. Kestinpuistossa on 5 osastoa: Kurkela, Metsola, Toivola, Niittylä ja Koivikko.

Palvelunumerot
Palvelukoti Kotikeskus, puhelinnumero
Kotikeskus esihenkilö
044 419 6780
Mäntykoti
044 419 6781
Rantakoti
044 419 6775
Koivukoti
044 419 6782

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri. Kotikeskuksen osastoja ovat Mäntykoti, Koivukoti ja Rantakoti.

Kenelle ja millä ehdoin

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.