Saattohoito

Palvelun sisältö

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta henkilöä elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa.

Saattohoitoon siirrytään, kun vakavaa sairautta ei voida parantaa ja kun arvioidaan, että kuolema tapahtuu lähipäivien tai lähikuukausien aikana. Saattohoidosta on tärkeää keskustella potilaan kanssa avoimesti. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä tiedoista, esimerkiksi elinaikaa koskevasta arviosta.

Saattohoidon aloittamisesta tehdään saattohoitopäätös. Siihen voidaan kirjata potilaan toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen on olennainen osa saattohoitoa. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoito pyritään antamaan joko potilaan kotona tai mahdollisimman lähellä sitä. Kotona potilasta hoitavat usein hoitohenkilökunta ja potilaan läheiset yhdessä. Saattohoitoa annetaan myös sairaaloissa, palvelukodeissa ja saattohoitokodeissa.

Toimi näin

Voit kysyä saattohoidosta omalta lääkäriltä, saattohoidon yhdyshenkilöltä tai kotihoidolta.

Kun saattohoito on aloitettu, sovi lähipiirisi kanssa yhteyshenkilö, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin. Hän voi välittää tietoa muille läheisille. Varmista, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat potilasasiakirjoissa.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Kotisairaala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Osoite
Hoivatie 1,
85800 HAAPAJÄRVI

Ovi 2
Osoite
Potilaspolku 1,
86800 PYHÄSALMI

Avoinna
Ma

7-22

Ti

7-22

Ke

7-22

To

7-22

Pe

7-22

La

7-22

Su

7-22

Kotisairaala tarjoaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoitoa toteutetaan kotonasi tai muussa asuinpaikassasi, kuten palveluasumisessa. Kotisairaalahoitoon kuuluu yleensä se, että sairaanhoitaja käy kotona ja sinä käyt tarvittaessa sairaalassa, suunnitelman ja tilanteen mukaan. Kotisairaalahoitoa ovat esimerkiksi kotihoitoon soveltuva erikoissairaanhoito ja saattohoito.

Hoitava lääkäri suunnittelee hoidon. Kotisairaalahoitoon tarvitaan sinun suostumuksesi. Voit saada kotisairaalahoitoa, jos vointisi sallii sen. Kotisairaalahoidossa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotisairaalan potilaaksi pääset lääkärin lähetteellä tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvion perusteella.

Palvelupaikka
Reisjärven kuntoutusyksikkö Arviida
Osoite
Savikontie 1 A,
85900 REISJÄRVI

Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Reisjärven kuntoutusyksikkö Arviida sijaitsee Reisjärven terveyskeskuksen vanhassa osassa. Pääovelta löydät opasteet yksikköön.

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa.

Palvelunumerot
Kotisairaala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Palvelunumero
040 195 4092
Vastuuyksikköpäällikkö
044 759 1441
Puhelinaika
Ma

7-22

Ti

7-22

Ke

7-22

To

7-22

Pe

7-22

La

7-22

Su

7-22

Kotisairaalaan voi ottaa yhteyttä joka päivä klo 7.00-22.00. Puheluihin vastaa kotisairaalan sairaanhoitaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.