Toimintaterapia

Palvelun sisältö

Toimintaterapeutti tukee toimintaasi ja osallistumistasi arjessa silloin, kun sinulla on jokin vamma, sairaus tai viive taitojen kehittymisessä. Toimintaterapeutit arvioivat ja kuntouttavat kaiken ikäisiä asiakkaita. Toimintaterapiaa annetaan yleensä vastaanotolla. Tarvittaessa teemme ohjauskäyntejä myös asiakkaan kotona, ja lapsille myös päiväkodissa tai koulussa. Asiakkaan lähipiirin ohjaaminen on osa toimintaterapiaa.

Toimintaterapian avulla voidaan edistää ja ylläpitää taitoja, joita tarvitset toimiessasi omassa arjessa. Voit harjoitella toimintaterapeutin kanssa uusia tapoja toimia tai etsiä yhdessä apuvälineitä, jotka auttavat sinua tekemään arjessa sinulle tärkeitä asioita.

Voit saada toimintaterapiaa yksilöterapiana tai ryhmässä. Toimintaterapeutti suunnittelee kuntoutuksen sisällön yhdessä sinun kanssasi. Sinä ja toimintaterapeutti päätätte yhdessä kuntoutukselle tavoitteen. On tärkeää, että osallistut itse suunnitteluun ja toimit yhteisen suunnitelman mukaan.

Toimi näin

Terveydenhuollon ammattilainen ohjaa sinut tarvittaessa toimintaterapeutille. Jos terveydenhuollon ammattilainen on ohjannut sinut toimintaterapiaan, toimintaterapeutti ottaa sinuun yhteyttä soittamalla tai ilmoittamalla ajan kirjeellä.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Toimintaterapian palvelut, Kalajoki

Toimi näin

Lapset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai erityislastentarhanopettajan lähetteellä. Lasten toimintaterapia painottuu alle kouluikäisten ja koulun aloittaneiden lasten arviointiin ja terapiaan.

Palvelupaikka
Toimintaterapia, Kalajoki
Osoite
Tohtorintie 4,
85100 KALAJOKI

Avoinna
Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää toimintakykyäsi. Toimintakyky on voinut heiketä tilapäisesti esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden seurauksena. Toimintaterapeutti auttaa myös kehityksellisistä syistä aiheutuvissa toimintakyvyn haasteissa.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita lapsi omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Haasteita voi olla esimerkiksi leikkitaidoissa, vuorovaikutustaidoissa, tunnetaidoissa, kehityksellisissä taidoissa (hienomotoriikka, karkeamotoriikka, sensorinen integraatio, visuaalinen hahmottaminen), keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa.

Toimintaterapiaan tarvitaan yleensä lähete. Ota yhteyttä terveyskeskukseen lähetteen saamiseksi.

Palvelunumerot
Toimintaterapeutti, Kalajoki, puhelinnumero
Palvelunumero
044 469 1461

Lue tarkempi kuvaus alta

Palvelunumerot
Toimintaterapeutti, lapset
Palvelunumero
044 469 1461