Työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua työtoimintaan, jos sinulla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Voit osallistua työtoimintaan myös, jos toimeentulosi perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvien toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Työtoiminta, Haapajärvi

Hae palveluun täyttämällä kehitysvammahuollon palvelujen hakemus. Palauta lomake palveluohjaajalle tai työ- ja toimintakeskuksen vastaavalle ohjaajalle.

Palvelupaikka
Toimintakeskus ST-tuote
Osoite
Koulukatu 26,
85800 Haapajärvi

Avoinna
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

ST-Tuote on työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille tarjoava yksikkö Haapajärvellä. Yksikössä voit osallistua mielekkääseen toimintaan. Voit osallistua toimintaan 1 – 5 päivänä viikossa toimintakykysi huomioiden. Erilaiset tapahtumat ja pienet retket kuuluvat myös toimintaan.

Päivätoiminnassa voit osallistua pelien pelaamiseen, askarteluun, musiikin kuunteluun, ohjattuun tai vapaamuotoiseen keskusteluun sekä ulkoiluun ja muunlaisen liikunnan harrastamiseen.

Mikäli olet työikäinen, sinä voit kokeilla myös yksikössä tehtävään työtoimintaan osallistumista.
ST-Tuotteella pääset tekemään pienimuotoisia työtehtäviä kuten keittiö-, pyykinpesu- ja siivoustyöt, leivonta ja käsityöt. Lisäksi toimintakeskuksessa tehdään alihankintatöitä haapajärvisille yrityksille.

Palvelunumerot
Toimintakeskus ST-tuote, puhelinnumero
Vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6272
Päivätoiminnan ohjaajat
044 445 6274
Työtoiminnan ohjaaja
044 445 6273
Työtoiminnan ohjaaja
044 445 6262
Puhelinaika
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Voit soittaa Toimintakeskus ST-Tuotteen vastuuyksikköpäällikölle tai ohjaajille, jos sinulla on kysyttävää vammaisten työ- ja päivätoiminnasta.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.