Työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua työtoimintaan, jos sinulla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Voit osallistua työtoimintaan myös, jos toimeentulosi perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvien toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Ylivieskan toimintakeskus Kipinä
Osoite
Suopellontie 6,
84100 Ylivieska

Kipinän toimintakeskuksessa Ylivieskassa on kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Lisäksi siellä järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa kehitysvammaisille lapsille.

Työ- ja päivätoimintaan voit osallistua 1 – 5 päivänä viikossa toimintakykysi huomioiden.

Päivätoiminnassa voit muun muassa osallistua ulkoiluun ja muuhun liikunnan harrastamiseen, kuunnella musiikkia, askarrella, pelata pelejä ja osallistua ohjattuun tai vapaamuotoiseen keskusteluun.
Mikäli olet työikäinen, sinulla on päivätoiminnassa myös mahdollisuus kokeilla työtoimintaan osallistumista.

Toimintakeskuksen työtoiminnassa pääset osallistumaan pienimuotoisiin työtehtäviin. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi keittiö-, pyykinpesu- ja siivoustyöt yksikössä, leivonta ja käsityöt.

Kehitysvammaisille koululaisille on Kipinässä aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa.

Palvelunumerot
Ylivieskan toimintakeskus Kipinä, puhelinnumero
Vastuuyksikköpäällikkö
044 419 5735
Koululaisten iltapäivähoito
044 419 5737
Puhelinaika
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Voit soittaa Kipinän toimintakeskuksen vastuuyksikköpäällikölle tai ohjaajille, jos sinulla on kysyttävää vammaisten työ- ja päivätoiminnasta.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.