Ikäihmisten päivätoiminta

Palvelun sisältö

Ikäihmisten päivätoiminta tukee ikääntyneiden kotona asumista ja ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi näin tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella siten, että asiakkaan jäljellä olevaa omaa toimintakykyä ylläpidetään, ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Ikäihmisten päivätoiminnassa voit osallistua ohjattuihin liikuntaryhmiin, kädentaitoihin ja erilaisiin porinapiireihin.

Toimi näin

Osallistumaan pääsee kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähetteellä. Kuntouttava päivätoiminta on maksullista.

Alavieska
Ikäihmisten päivätoiminta (Nivala,Alavieska,Ylivieska,Sievi)

Toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tai avustettuna käydä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee määräaikaista ryhmämuotoista psykofyysistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Päivätoiminta tukee omaishoitotyötä ja asiakkaan itsenäistä elämää kotona. Se myös ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Toimi näin

Hae päivätoimintaryhmään palveluneuvonnasta saatavalla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten palveluneuvonta, puhelinnumero

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Palveluohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–14
044 419 5541
Sosiaaliohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–10
044 419 6102

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Alavieska, Nivala, puhelinnumero

Palveluohjaaja neuvoo ja opastaa puhelimitse ikääntynyttä tai ikääntyneen läheistä mm. palvelutarpeen kartoitukseen liittyen.

maanantai – perjantai kello 09:00-14:00

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palvelupaikat

Ikäihmisten palveluneuvonta

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Osoite:
Varastotie 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Haapajärvi
Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa. Toiminta tapahtuu ryhmissä ja tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päivän ohjelma sisältää mm. yhdessäoloa, käsillä tekemistä, liikuntaa eri muodoissa, ulkoilua. Lisäksi otamme vastaan vierailijoita ja osallistumme eri tilaisuuksiin.

Yhdessä luomme asiakkaan kanssa tavoitteet toiminnalle. Tavoitteiden avulla tuetaan kotona asumista ja vahvistetaan ikäihmisen toimijuutta ja osallisuutta. Tämä mahdollistaa itsenäisen arjen toteutumisen toimintakyvyn muuttuessa.

Päivätoimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan materiaaleineen sekä lounaan ja kahvit.

Päivätoimintaan tullaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jossa päivätoiminnan tarve arvioidaan ja suunnitellaan.

Palvelunumerot

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Haapajärvi
044 445 6777
Pyhäjärvi
040 036 8034

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Palvelupaikat

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Osoite:
Kuonalantie 3, 85800 HAAPAJÄRVI
Katso kartalta

Haapavesi

Palvelunumerot

Palveluneuvonta

Hailuoto
Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista ryhmätoimintaa ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tulee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa.

Päivätoimintaan osallistumisen kriteerit:
• kykenee liikkumaan itsenäisesti tai apuvälineen tuella
• kykenee käymään WC.ssä omatoimisesti tai lähes omatoimisesti
• kykenee osallistumaan ryhmätoimintaan

Päivätoimintaan ei voi osallistua aggressiivisesti tai levottomasti käyttäytyvä, päihdeongelmainen tai akuuttia psyykkistä sairautta sairastava henkilö.

Aukioloajat

Päivätoimintaa järjestetään tiistaisin ja perjantaisin klo 9.45-14.00, lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta sekä joulunaikaa.

Sosiaalihuollon päivätoiminta

Sosiaalihuollon päivätoimintaa järjestetään palvelukoti Saarenkartanossa. Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista ryhmätoimintaa ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tukee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa.

Palvelunumerot

Palvelukoti Saarenkartano, Hailuoto, puhelinnumero

Saarenkartano
044 497 3550
Kotihoidon sairaanhoitaja kiireetön soittoaika kello 13-15
044 497 3570
Näytä lisää
Kotihoidon hoitaja
044 497 3555

Sosiaaliohjaaja, Hailuoto, puhelinnumero

Sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa virka-aikana. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan sosiaalityöntekijälle.

Sosiaaliohjaaja
044 497 3521

Palvelupaikat

Palvelukoti Saarenkartano, Hailuoto

Osoite:
Kaunakaupungintie 1, 90480 Hailuoto
Katso kartalta

Sosiaaliohjaaja, Hailuoto

Sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa virka-aikana. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan sosiaalityöntekijälle.

Osoite:
Kunnanvirasto, Luovontie 176, 90480 Hailuoto
Katso kartalta

Lomakkeet

Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan

Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään palvelukoti Saarenkartanossa.

Ii
Ikäihmisten päivätoiminta (Ii,Pudasjärvi,Vaala,Utajärvi,)

Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi.

Päivän rakenne:
* kokoontuminen ja päivän aloitus
* ohjattua liikunnallista toimintaa
* lounas
* toimintatuokio (mm. muistiharjoituksia, pelejä ja kädentaitoja)
* iltapäiväkahvi

Päivän aikana on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja sopimuksen mukaan, mm. verenpaineen tai sokeriarvojen seuranta, INR-mittaus ja lääkehoidon opastusta.
Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Toimi näin

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan ikäihmisten palveluohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Ii, puhelinnumero

Tiistai-torstai kello 8-10

Senioripiste, Ii, puhelinnumero

Kun tarvitset apua tai neuvoja arjessa selviytymiseen, ota yhteyttä Iin senioripisteeseen.

Tiistai kello 08:00-10:00
Keskiviikko kello 08:00-10:00
Torstai kello 08:00-10:00

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta (maanantaista perjantaihin kello 8-10)
08 58756352
Palveluohjaus (tiistaista torstaihin kello 8-10)
050 395 0494

Palvelupaikat

Kuivaniemen Kuntotupa

Kuntotupa tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa ryhmämuotoisena ikäihmisille.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00

Osoite:
Maivakuja 4, 95100 KUIVANIEMI
Katso kartalta

Kunto-Suvantola

Kunto-Suvantolassa järjestetään ryhmämuotoista kuntouttavaa päivätoimintaa ikäihmisille.

Maanantai kello 08:00-15:00
Tiistai kello 08:00-15:00
Keskiviikko kello 08:00-15:00
Torstai kello 08:00-15:00
Perjantai kello 08:00-15:00

Osoite:
Asematie 169 C 2, 91100 II
Katso kartalta

Senioripiste, Ii

Kun tarvitset apua tai neuvoja arjessa selviytymiseen, ota yhteyttä Iin senioripisteeseen.

Tiistai kello 08:00-10:00
Keskiviikko kello 08:00-10:00
Torstai kello 08:00-10:00

Osoite:
Asematie 169 C 2, 91100 II
Katso kartalta

Kalajoki

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kalajoki, puhelinnumero

maanantai-torstai kello 9-10

Palveluohjaus
044 469 1595
Kärsämäki
Ikäihmisten päivätoiminta
Palvelunumerot
Ikääntyneiden vastuuhenkilö
044 494 1983

Palvelunumerot

Ikäihmisten neuvonta

Ikäihmisten palvelut, Kärsämäki, puhelinnumero

Yhdyshenkilö
044 445 6911

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Kempele
Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuville ikääntyville ja muistisairaille, joiden toimintakyky on alentunut. Tavoitteena on ikäihmisten selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Vapaaehtoinen osallistuminen päivätoimintaan omien voimavarojen mukaan antaa sisältöä arkielämään sekä vertaistukea ryhmässä. Päivätoiminta tukee omaishoitajien jaksamista ja antaa mahdollisuuden omaishoitajalle aikaa itsensä ja asioiden hoitoon.

Palvelunumerot
Lisätietoja kodinhoitajalta
158 402 2

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kempele, puhelinnumero

Palvelupaikat

Ikäihmisten palvelut, Kempele

Maanantai kello 08:15-16:00
Tiistai kello 08:15-16:00
Keskiviikko kello 08:15-16:00
Torstai kello 08:15-16:00
Perjantai kello 08:15-15:00

Osoite:
Hovintie 10 C, 90440 KEMPELE
Katso kartalta

Kuusamo
Ikäihmisten päivätoiminta

Kuusamossa toimii Korttelikerhot, jotka ovat eri asuinalueilla kokoontuvia vapaamuotoisia yhdessäolon kerhoja.

Palvelunumerot
Korttelikerhojen yhteyshenkilö
040 860 0110

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kuusamo, puhelinnumero

Puhelinaika

maanantai-perjantai kello 9-11

Palveluohjaus
040 860 8700
Palveluohjaaja
040 861 2113

Toimintakeskus Porkkapirtti, puhelinnumero

Porkkapirtti on ikäihmisten palvelukeskus. Ikäihmisten asioissa auttaa matalan kynnyksen neuvonta, jossa voi halutessaan asioida myös anonyymisti. Neuvonnassa autetaan tarvittavien etuuksien ja tukien piiriin sekä arvioidaan tarvetta laajempaan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Maanantai kello 09:00-15:00
Tiistai kello 09:00-15:00
Keskiviikko kello 09:00-15:00
Torstai kello 09:00-15:00
Perjantai kello 09:00-15:00

Vaihde
040 860 8600
Palveluohjaus maanantaista perjantaihin klo 9-11
040 860 8700

Palvelupaikat

Toimintakeskus Porkkapirtti

Porkkapirtti on ikäihmisten palvelukeskus. Ikäihmisten asioissa auttaa matalan kynnyksen neuvonta, jossa voi halutessaan asioida myös anonyymisti. Neuvonnassa autetaan tarvittavien etuuksien ja tukien piiriin sekä arvioidaan tarvetta laajempaan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Maanantai kello 09:00-15:00
Tiistai kello 09:00-15:00
Keskiviikko kello 09:00-15:00
Torstai kello 09:00-15:00
Perjantai kello 09:00-15:00

Osoite:
Porkkatie 2, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Liminka
Ikäihmisten päivätoiminta (Liminka)

Päivätoiminnalla edistetään ikääntyneiden kotona asumista ja ennalta ehkäistään ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Tavoitteena on asiakkaiden mielialan kohentuminen, vertaistuen saaminen ja kotihoitoisuuden parantaminen. Ikäihmisten päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista.

Päivätoiminnan tiloihin (Vanhuspalvelukeskus, 3.krs) kokoonnutaan mukavan yhdessäolon merkeissä. Päivän toimintaan sisältyy aamukahvi, liikuntaa, lounas, muistikuntoutusta ja päiväkahvit.

Päivätoiminnassa korostuu elämänolo, arjen elämykset, onnistumisen kokemukset ja yhdessä tekeminen.

Toimi näin

Lisätietoja saa päivätoiminnan ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten päivätoiminnan ohjaaja

Ikäihmisten päivätoiminnan ohjaaja Liminka

Ikäihmisten päivätoiminnan ohjaaja
+358 50 372 4912

Ikäneuvola, Liminka, puhelinnumero

Ajanvaraus ja puhelinaika

Keskiviikko kello 08:00-09:00
Torstai kello 08:00-09:00
Perjantai kello 08:00-09:00

Sairaanhoitaja
050 430 2021

Palveluohjaus, ikäihmiset, Liminka, puhelinnumero

Arkisin kello 8-16

Yleinen ohjaus ja neuvonta
050 080 5338

Vanhuspalvelukeskus, puhelinnumero

Vanhuspalvelukeskuksessa järjestetään ikäihmisten päivätoimintaa.

päivätoiminnan ohjaaja
050 372 4912

Palvelupaikat

Vanhuspalvelukeskus

Vanhuspalvelukeskuksessa järjestetään ikäihmisten päivätoimintaa.

Osoite:
Kakarakuja 2, 3. krs, 91900 LIMINKA
Katso kartalta

Lumijoki
Ikäihmisten päivätoiminta (Lumijoki)

Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista toimintaa, sekä osa- aikaisesti, että kokopäiväisesti ryhmätoimintana ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tukee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa. Päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa myös päivähoitomahdollisuuden ja vapaapäivän omaishoitajille.

Tällä hetkellä Lumijoella päivätoiminta toteutetaan palvelupäivinä, palvelutalo Lumilyhdyn tiloissa. Jatkossa päivätoiminnan/palvelupäivien määrää on suunnitelmissa lisätä tarpeen mukaisesti.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Palvelukeskus Lumilyhty, puhelinnumero

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Palveluvastaava
040 487 4434
Näytä lisää
Sosiaalityöntekijä
044 041 8765

Palveluohjaus, ikäihmiset, Lumijoki, puhelinnumero

Autamme löytämään tietoa ikäihmisten palveluista ja teemme palvelutarpeenarvioinnit.

Maanantai kello 08:00-16:30
Tiistai kello 08:00-16:00
Keskiviikko kello 08:00-16:00
Torstai kello 08:00-16:00
Perjantai kello 08:00-14:45

Palveluvastaava
040 487 4437

Palvelupaikat

Palvelukeskus Lumilyhty

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Osoite:
Lumijoentie 1237, 91980 LUMIJOKI
Katso kartalta

Merijärvi

Päivitämme hyvinvointialueen verkkosivujen tietoja. Tällä hetkellä löydät yhteystiedot kuntasi tai kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntien verkkosivujen tietoja ei enää päivitetä.

Siirry kunnan tai kuntayhtymän verkkosivulle

Muhos
Ikäihmisten päivätoiminta

Päiväkeskus on ikäihmisten palvelupiste ja kokoontumispaikka. Toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Päiväkeskuspalveluiden sisältö suunnitellaan asiakkaalle yksilöllisen palvelutarvearvion perusteella. Päivätoiminta Päiväkeskuksessa maksaa asiakkaalle 16,20 euroa päivässä. Hinta sisältää ohjatun toiminnan lisäksi aamupalan, lounaan ja päiväkahvin sekä palvelutarvearvion perusteella määritellyt hygieniapalvelut. Palveluun kuuluu tarvittaessa myös maksullinen kuljetus palvelulinja Mimmin pienoislinja-autolla, jonka edestakainen hinta on 6,60 euroa.

Palvelunumerot

Ikäihmisten palvelupuhelin

arkipäivinä kello 7-15

Päiväkeskus, Muhos, puhelinnumero

Toiminnasta vastaava sairaanhoitaja
044 497 0132
Ohjaajat
044 497 0131
Näytä lisää
Ikäihmisten palvelupuhelin arkisin kello 7-15
044 497 0250

Palveluohjaus, ikäihmiset, Muhos, puhelinnumero

Palvelupaikat

Päiväkeskus, Muhos

Maanantai – perjantai kello 7.45-15

Osoite:
Töllintie 3, 91500 Muhos
Katso kartalta

Nivala
Ikäihmisten päivätoiminta (Nivala,Alavieska,Ylivieska,Sievi)

Toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tai avustettuna käydä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee määräaikaista ryhmämuotoista psykofyysistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Päivätoiminta tukee omaishoitotyötä ja asiakkaan itsenäistä elämää kotona. Se myös ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Toimi näin

Hae päivätoimintaryhmään palveluneuvonnasta saatavalla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Palveluneuvonta, ikäihmiset

maanantai-perjantai kello 9-14

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Alavieska, Nivala, puhelinnumero

Palveluohjaaja neuvoo ja opastaa puhelimitse ikääntynyttä tai ikääntyneen läheistä mm. palvelutarpeen kartoitukseen liittyen.

maanantai – perjantai kello 09:00-14:00

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palvelupaikat

Nivalan päiväkeskus

Päivätoimintaa kotona asumisen tueksi

Osoite:
Vapaudentie 29, 85500 NIVALA
Katso kartalta

Oulainen
Ikäihmisten päivätoiminta

Päiväkeskuksen toimintaan kuuluu aterioiden ohella viriketoimintaa viikoittain vaihtuvan teeman mukaisesti. Päiväkeskuksessa voi käydä myös avustetusti pesulla, jos sitä ei ole mahdollista toteuttaa kotona mm. pesutilojen puuttuessa tai turvallisuussyistä. Päiväkeskukseen haetaan palveluohjauksen kautta.

Palvelunumerot

Ikäihmisten neuvontapiste, puhelinnumero

Ikäihmisten neuvontaa ja palveluohjausta neuvontapisteessä.

Päiväkeskuksen hoitaja

Päiväkeskuksen hoitaja.

Arkisin

Maanantai 08:00-15:30
Tiistai 08:00-15:30
Keskiviikko 08:00-15:30
Torstai 08:00-15:30
Perjantai 08:00-15:30

Päiväkeskus, Oulainen, puhelinnumero

Päiväkeskus
044 479 3724

Palvelupaikat

Ikäihmisten neuvontapiste

Ikäihmisten neuvontaa ja palveluohjausta neuvontapisteessä.

Osoite:
Valonkuja 1, 86300 OULAINEN
Katso kartalta

Päiväkeskus, Oulainen

Osoite:
Reservikomppaniankatu 7-9, 86300 OULAINEN
Katso kartalta

Oulu
Kuntouttava päivätoiminta ikäihmisille

Kuntouttava päivätoiminta on suunnattu ikääntyneille oululaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua ja jotka eivät jaksa tai pysty käymään muissa kodin ulkopuolisissa toiminnoissa. Toiminta on asiakkaan omia voimavaroja arvostavaa, kuntouttavaa ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää monipuolista toimintaa, joka tukee ikääntyneen kotona selviytymistä.
Päivätoimintakeskuksissa voi osallistua ohjattuihin liikuntaryhmiin, kädentaitoihin sekä porinapiiriin. Osallistumaan pääsee kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähetteellä. Kuntouttava päivätoiminta on maksullista.

Päivätoimintaa on seuraavissa yksiköissä:
* Haukiputaan päivätoiminta,
* Helmer päivätoiminta Lassintalossa,
* Hiirosen päivätoiminta,
* Kiimingin päivätoiminta Senioritalossa,
* Koskenkoti,
* Muistiparkki,
* Runolan päivätoiminta,
* Salonkartanon palvelukeskus,
* Yli-Iin hyvinvointipiste ja
* Ylikiimingin päivätoiminta.

Toimi näin

Ota yhteyttä päivätoiminnan palveluohjaajaan, sosiaalityöntekijääsi, kotihoitoon tai hoitavaan lääkäriisi, jotta saat lähetteen kuntouttavaan päivätoimintaan.

Lisätietoja voit kysyä soittamalla kuntouttavan päivätoiminnan yhteyshenkilölle.

Verkkoasioinnit

Ikäihmisten Aino-neuvonta verkossa

Voit asioida sähköisesti Oulun Omahoidon kautta ja jättää viestin Aino-neuvontaan. Kirjautuminen vaatii tunnistautumisen.

Palvelunumerot

Aino-neuvontapuhelin

Kysy Aino-neuvonnasta ohjeita ja tietoa Oulun kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista.

Maanantai – perjantai kello 9-11 ja kello 12-15

Haukiputaan päivätoiminta, puhelinnumero

Hiirosen päivätoiminta, puhelinnumero

Hiirosenkoti, puhelinnumero

Ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden yksikkö Hiirosenkoti sijaitsee Kaukovainiolla.

Hiirosenkodin osastonsihteeri
044 703 5879
Hiirosen päivätoiminta
044 703 5044

Kuntouttava päivätoiminta

Soita kuntouttavan päivätoiminnan kysymyksissäsi päivätoiminnan yhteyshenkilölle.

palveluohjaaja
044 703 4017

Kuntouttavan päivätoiminnan ohjaaja

Soita kuntouttavan päivätoiminnan asioissa kuntouttavan päivätoiminnan ohjaajalle.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Lassintalo, Hermer päivätoiminta, puhelinnumero

Muistiparkki, puhelinnumero

Palveluohjaus, ikäihmiset, Oulu, puhelinnumero

Soita ikäihmisten palveluohjaukseen, kun sinulla on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Maanantai – perjantai kello 09:00-15:00

Runolan päivätoiminta, puhelinnumero

Salokartanon palvelukeskus, puhelinnumero

Salonkartanon palvelukeskus, puhelinnumero

Ikäihmisten asumisyksikkö Salonkartanon palvelukeskus sijaitsee Oulunsalossa.

Hoitajat
050 388 6938

Senioritalo, puhelinnumero

Tuiran senioritoiminta, puhelinnumero

Ylikiimingin päivätoiminta, puhelinnumero

Palvelupaikat

Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Avoinna

Maanantaista torstaihin kello 9-12 ja 13-16
Perjantaisin sekä arkipyhiä edeltävinä arkipäivinä kello 10-12 ja 13-16

Poikkeuksia aukioloaikoihin:

Osoite:
Torikatu 10, 90100 OULU
Katso kartalta

Haukiputaan päivätoiminta

Osoite:
Simppulantie 15, 90830 Haukipudas
Katso kartalta

Hiirosen päivätoiminta

Osoite:
Merikotkantie 5, 90250 Oulu
Katso kartalta

Hiirosenkoti

Ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden yksikkö Hiirosenkoti sijaitsee Kaukovainiolla.

Osoite:
Merikotkantie 5, 90250 OULU
Katso kartalta

Lassintalo, Hermer päivätoiminta

Osoite:
Myllytie 4, 90500 Oulu
Katso kartalta

Muistiparkki

Osoite:
Isokatu 10, 90100 Oulu
Katso kartalta

Runolan päivätoiminta

Osoite:
Tuulaakitie 2, 90560 Oulu
Katso kartalta

Salokartanon palvelukeskus

Osoite:
Koulutie 7, 90460 Oulunsalo
Katso kartalta

Salonkartanon palvelukeskus

Ikäihmisten asumisyksikkö Salonkartanon palvelukeskus sijaitsee Oulunsalossa.

Osoite:
Koulutie 7, 90460 OULUNSALO
Katso kartalta

Senioritalo

Osoite:
Terveystie 3, 90900 Kiiminki
Katso kartalta

Tuiran senioritoiminta

Osoite:
Myllytie 4, 90500 Oulu
Katso kartalta

Käyntiosoite:
4. krs

Ylikiimingin päivätoiminta

Osoite:
Vesaisenlinnantie 4, 91300 Ylikiiminki
Katso kartalta

Pudasjärvi
Ikäihmisten päivätoiminta (Ii,Pudasjärvi,Vaala,Utajärvi,)

Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi.

Päivän rakenne:
* kokoontuminen ja päivän aloitus
* ohjattua liikunnallista toimintaa
* lounas
* toimintatuokio (mm. muistiharjoituksia, pelejä ja kädentaitoja)
* iltapäiväkahvi

Päivän aikana on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja sopimuksen mukaan, mm. verenpaineen tai sokeriarvojen seuranta, INR-mittaus ja lääkehoidon opastusta.
Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Toimi näin

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan ikäihmisten palveluohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Pudasjärvi, puhelinnumero

Maanantai – perjantai kello 9-11

Neuvonta ja ohjaus
040 701 2230

Senioripiste, Pudasjärvi, puhelinnumero

Senioripisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan ikääntymiseen liittyvistä asioista. Palveluohjaaja opastaa erilaisten tukihakemusten täytössä ja sähköisten palveluiden, kuten Omahoidon käytössä. Senioripiste tarjoaa tukea myös ikäihmisten omaisille ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

.

torstaisin kello 9-11

Ohjaus ja neuvonta
040 701 2230

Palvelupaikat

Kuivaniemen Kuntotupa

Kuntotupa tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa ryhmämuotoisena ikäihmisille.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00

Osoite:
Maivakuja 4, 95100 KUIVANIEMI
Katso kartalta

Senioripiste, Pudasjärvi

Senioripisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan ikääntymiseen liittyvistä asioista. Palveluohjaaja opastaa erilaisten tukihakemusten täytössä ja sähköisten palveluiden, kuten Omahoidon käytössä. Senioripiste tarjoaa tukea myös ikäihmisten omaisille ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

torstaisin kello 9-11

Osoite:
Kauppatie 25, 93100 Pudasjärvi
Katso kartalta

Pyhäjärvi
Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa. Toiminta tapahtuu ryhmissä ja tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päivän ohjelma sisältää mm. yhdessäoloa, käsillä tekemistä, liikuntaa eri muodoissa, ulkoilua. Lisäksi otamme vastaan vierailijoita ja osallistumme eri tilaisuuksiin.

Yhdessä luomme asiakkaan kanssa tavoitteet toiminnalle. Tavoitteiden avulla tuetaan kotona asumista ja vahvistetaan ikäihmisen toimijuutta ja osallisuutta. Tämä mahdollistaa itsenäisen arjen toteutumisen toimintakyvyn muuttuessa.

Päivätoimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan materiaaleineen sekä lounaan ja kahvit.

Päivätoimintaan tullaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jossa päivätoiminnan tarve arvioidaan ja suunnitellaan.

Palvelunumerot

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Haapajärvi
044 445 6777
Pyhäjärvi
040 036 8034

Ikäihmisten päivätoiminta, Pyhäjärvi, puhelinnumero

Arkisin kello 9-15

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjärvi, puhelinnumero

Kun sinulla ilmenee tarvetta palvelujen lisäämiselle, voit tehdä pyynnön ikäihmisten palveluohjaukseen. Sinulle tehdään palvelutarpeen arviointia. Yhdessä sinun ja läheisten kanssa suunnitellaan palvelujen tarve ja toteuttamisen muoto. Tarvittaessa tehdään hakemus tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon, päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, perhehoitoon jne. yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Maanantai – perjantai kello 08:00-21:00

palveluohjaus
040 180 8954

Palvelupaikat

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Osoite:
Kuonalantie 3, 85800 HAAPAJÄRVI
Katso kartalta

Ikäihmisten päivätoiminta, Pyhäjärvi

Arkisin kello 9-15

Osoite:
Lähdetie 2, 86800 Pyhäsalmi
Katso kartalta

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjärvi

Kun sinulla ilmenee tarvetta palvelujen lisäämiselle, voit tehdä pyynnön ikäihmisten palveluohjaukseen. Sinulle tehdään palvelutarpeen arviointia. Yhdessä sinun ja läheisten kanssa suunnitellaan palvelujen tarve ja toteuttamisen muoto. Tarvittaessa tehdään hakemus tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon, päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, perhehoitoon jne. yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Maanantai – perjantai kello 08:00-21:00

Osoite:
Toipilaspolku 1, 86800 Pyhäjärvi
Katso kartalta

Pyhäjoki
Ikäihmisten päivätoiminta (Pyhäjoki,Raahe,Siikajoki)

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä kotona selviytymiseen tai omaishoitajan vapaata.

Tavoitteena on tukea, edistää, kohottaa ja ylläpitää ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä, elämänlaatua sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Päivätoiminnassa ohjataan ja motivoidaan ikäihmisiä osallistumaan aktiivisesti erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa päivähoitomahdollisuuden kuntoutujalle ja vapaapäivän omaishoitajalle ja sairaanhoidollista seurantaa lääkityksessä tai toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Viikoittain vaihtuvissa virikkeellisissä toimintapiireissä muistellaan, jumpataan, pelataan, lauletaan, luetaan, ratkotaan ristikoita, kuunnellaan musiikkia ja osallistutaan levyraatiin.

Seurakunta järjestää myös omaa toimintaa.

Toimintajaksojen kesto on 1-3 kuukautta tai tarpeen mukaan.

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta.

Toimi näin

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta. Asiakkaaksi voi päästä kotona asuva ikäihminen, jonka fyysinen toimintakyky on alentunut tai sosiaalinen syrjäytyminen on uhkana.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

NettiRassi

NettiRassi on sähköinen palvelukanava. Sen kautta voit hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiä asioita.

Palvelunumerot

Päivätoiminta, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Kreivinaika, palveluesimies (ma-pe kello 8-11)
044 439 4681
Päivätoiminta Pyhäjoki
040 135 7862
Näytä lisää
Päivätoiminta Siikajoki
040 135 7951
Päivätoiminta Vihanti
040 135 7928
Toimintakeskuksen tilojen varaaminen ulkopuolisten käyttöön
040 135 6757

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Palvelupaikat

Palvelukeskus Jokikartano

Palvelukeskus Jokikartano tarjoaa tehostettua asumispalvelua ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Osoite:
Pajahaantie 6, 86100 PYHÄJOKI
Katso kartalta

Pyhäntä

Palvelunumerot

Palveluneuvonta ja ohjaus

Raahe
Ikäihmisten päivätoiminta (Pyhäjoki,Raahe,Siikajoki)

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä kotona selviytymiseen tai omaishoitajan vapaata.

Tavoitteena on tukea, edistää, kohottaa ja ylläpitää ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä, elämänlaatua sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Päivätoiminnassa ohjataan ja motivoidaan ikäihmisiä osallistumaan aktiivisesti erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa päivähoitomahdollisuuden kuntoutujalle ja vapaapäivän omaishoitajalle ja sairaanhoidollista seurantaa lääkityksessä tai toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Viikoittain vaihtuvissa virikkeellisissä toimintapiireissä muistellaan, jumpataan, pelataan, lauletaan, luetaan, ratkotaan ristikoita, kuunnellaan musiikkia ja osallistutaan levyraatiin.

Seurakunta järjestää myös omaa toimintaa.

Toimintajaksojen kesto on 1-3 kuukautta tai tarpeen mukaan.

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta.

Toimi näin

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta. Asiakkaaksi voi päästä kotona asuva ikäihminen, jonka fyysinen toimintakyky on alentunut tai sosiaalinen syrjäytyminen on uhkana.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

NettiRassi

NettiRassi on sähköinen palvelukanava. Sen kautta voit hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiä asioita.

Palvelunumerot

Päivätoiminta, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Kreivinaika, palveluesimies (ma-pe kello 8-11)
044 439 4681
Päivätoiminta Pyhäjoki
040 135 7862
Näytä lisää
Päivätoiminta Siikajoki
040 135 7951
Päivätoiminta Vihanti
040 135 7928
Toimintakeskuksen tilojen varaaminen ulkopuolisten käyttöön
040 135 6757

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Toimintakeskus Kreivinaika, puhelinnumero

Tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa, aktiivista ja vuorovaikutteista toimintaa kotona selviytymiseen.

Kreivinajan palveluajat

Maanantai kello 09:30-14:30
Tiistai kello 09:30-14:30
Keskiviikko kello 09:30-14:30
Torstai kello 09:30-14:30
Perjantai kello 09:30-14:30

Kreivinajan päivätoiminta
044 439 4681
Raahen kotihoito, palveluesimies, puhelinaika klo 8-11
040 135 8424
Näytä lisää
Kreivinajan tilojen varaaminen ulkopuolisten käyttöön
040 135 6757

Palvelupaikat

Toimintakeskus Kreivinaika

Tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa, aktiivista ja vuorovaikutteista toimintaa kotona selviytymiseen.

Kreivinajan palveluajat

Maanantai kello 09:30-14:30
Tiistai kello 09:30-14:30
Keskiviikko kello 09:30-14:30
Torstai kello 09:30-14:30
Perjantai kello 09:30-14:30

Osoite:
Brahenkatu 14-16, 92100 RAAHE
Katso kartalta

Reisjärvi
Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa. Toiminta tapahtuu ryhmissä ja tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päivän ohjelma sisältää mm. yhdessäoloa, käsillä tekemistä, liikuntaa eri muodoissa, ulkoilua. Lisäksi otamme vastaan vierailijoita ja osallistumme eri tilaisuuksiin.

Yhdessä luomme asiakkaan kanssa tavoitteet toiminnalle. Tavoitteiden avulla tuetaan kotona asumista ja vahvistetaan ikäihmisen toimijuutta ja osallisuutta. Tämä mahdollistaa itsenäisen arjen toteutumisen toimintakyvyn muuttuessa.

Päivätoimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan materiaaleineen sekä lounaan ja kahvit.

Päivätoimintaan tullaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jossa päivätoiminnan tarve arvioidaan ja suunnitellaan.

Palvelunumerot

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Haapajärvi
044 445 6777
Pyhäjärvi
040 036 8034

Ikäihmisten päivätoiminta, Reisjärvi, puhelinnumero

Arkisin kello 9-15.

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Palvelupaikat

Ikäihmisten päivätoiminta, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi

Päivätoiminta on kotona asuville ikäihmisille suunnattua toimintaa.

Avoinna

Maanantai-perjantai kello 8-15

Soittoajat

Maanantai-perjantai kello 9-15

Osoite:
Kuonalantie 3, 85800 HAAPAJÄRVI
Katso kartalta

Ikäihmisten päivätoiminta, Reisjärvi

Arkisin kello 9-15.

Osoite:
Savikontie 9, 85900 Reisjärvi
Katso kartalta

Käyntiosoite:
Rönöntie 11 85900 Reisjärvi

Sievi
Ikäihmisten päivätoiminta (Nivala,Alavieska,Ylivieska,Sievi)

Toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tai avustettuna käydä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee määräaikaista ryhmämuotoista psykofyysistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Päivätoiminta tukee omaishoitotyötä ja asiakkaan itsenäistä elämää kotona. Se myös ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Toimi näin

Hae päivätoimintaryhmään palveluneuvonnasta saatavalla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Palveluneuvonta, ikäihmiset

maanantai-perjantai kello 9-14

Palveluohjaaja
044 419 5541
Siikajoki
Ikäihmisten päivätoiminta (Pyhäjoki,Raahe,Siikajoki)

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä kotona selviytymiseen tai omaishoitajan vapaata.

Tavoitteena on tukea, edistää, kohottaa ja ylläpitää ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä, elämänlaatua sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Päivätoiminnassa ohjataan ja motivoidaan ikäihmisiä osallistumaan aktiivisesti erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa päivähoitomahdollisuuden kuntoutujalle ja vapaapäivän omaishoitajalle ja sairaanhoidollista seurantaa lääkityksessä tai toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Viikoittain vaihtuvissa virikkeellisissä toimintapiireissä muistellaan, jumpataan, pelataan, lauletaan, luetaan, ratkotaan ristikoita, kuunnellaan musiikkia ja osallistutaan levyraatiin.

Seurakunta järjestää myös omaa toimintaa.

Toimintajaksojen kesto on 1-3 kuukautta tai tarpeen mukaan.

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta.

Toimi näin

Asiakkaaksi voi hakeutua lääkärin, osastojen, kotihoidon palveluesimiesten ja kotisairaanhoitajien kautta. Asiakkaaksi voi päästä kotona asuva ikäihminen, jonka fyysinen toimintakyky on alentunut tai sosiaalinen syrjäytyminen on uhkana.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

NettiRassi

NettiRassi on sähköinen palvelukanava. Sen kautta voit hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiä asioita.

Palvelunumerot

Päivätoiminta, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Kreivinaika, palveluesimies (ma-pe kello 8-11)
044 439 4681
Päivätoiminta Pyhäjoki
040 135 7862
Näytä lisää
Päivätoiminta Siikajoki
040 135 7951
Päivätoiminta Vihanti
040 135 7928
Toimintakeskuksen tilojen varaaminen ulkopuolisten käyttöön
040 135 6757

Palvelukeskus Mäkelänrinne, puhelinnumero

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Palveluesimies (ark. klo 9-12)
040 135 7898
Pihlaja
040 135 7881
Näytä lisää
Pihlaja
040 135 7893
Seutukunnallinen hoivaosasto
040 135 7897
Siikajoen kotihoito, palveluesimies
08 8495735

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Palvelupaikat

Palvelukeskus Mäkelänrinne

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Osoite:
Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI
Katso kartalta

Siikalatva
Ikäihmisten päivätoiminta
Päivätoiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville tai omaisen hoidossa oleville henkilöille. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista, ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä/tuettua selviytymistä. Lisäksi päivätoiminnalla tuetaan omaisen ja omaishoitajan jaksamista.
Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, ja kullekin asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma (kotihoidon asiakkaalla sisällytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaan). Päivätoimintaan sisältyy vaihtelua elämään, yhdessäoloa, ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa ohjelmaa, kuten ulkoilua, laulamista, lukemista, askartelua, pelejä ja kevyttä liikuntaa.
Päivätoimintaa järjestetään klo 9-15 välisenä aikana. Päivään sisältyy aamukahvi, lounas ja päiväkahvi. Päivään voi sisältyä kylpypalvelu, jos kylvyssä käynti kotona on vaikea järjestää esimerkiksi huonojen pesutilojen takia. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään taksikyyti. Päivätoiminnasta peritään Siikalatvan kunnan määrittelemät asiakasmaksut.
Palvelunumerot
Palvelupäällikkö
040 171 9244
Kotihoidon palveluohjaaja
040 171 9268

Palvelunumerot

Ikäihmisten palvelut, Siikalatva, puhelinnumero

Palvelupäällikkö
040 171 9244
Taivalkoski
Ikäihmisten päivätoiminta (Taivalkoski)

Iäkkäille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea iäkkäiden hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteinen vapaa hoitotyöstä vaihtoehtoisesti päivätoiminnan avulla. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät terveytensä tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin (mm. kunnan, yhdistysten ja järjestöjen kerhotoimintaan). Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat myös kuntoutuvat ja kotiutuvat asiakkaat, joiden kotona asumista edistetään ryhmätoiminnalla.

Voit tulla sinulle sopivaan viriketoimintaan.

Toimi näin

Hae iäkkäiden päivätoimintaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ohjaaja, ikäihmiset

Puhelinasiointi

arkisin klo 8:00 -16:00

Puhelinneuvonta
040 575 5473

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Taivalkoski, puhelinnumero

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinasiointi

arkipäivisin kello 8:00 -16:00

Tyrnävä

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Tyrnävä, puhelinnumero

Palvelupäällikkö
040 664 6474
Palveluohjaaja
050 430 9233
Näytä lisää
Palvelusihteeri
050 362 6681
Utajärvi
Ikäihmisten päivätoiminta (Ii,Pudasjärvi,Vaala,Utajärvi,)

Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi.

Päivän rakenne:
* kokoontuminen ja päivän aloitus
* ohjattua liikunnallista toimintaa
* lounas
* toimintatuokio (mm. muistiharjoituksia, pelejä ja kädentaitoja)
* iltapäiväkahvi

Päivän aikana on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja sopimuksen mukaan, mm. verenpaineen tai sokeriarvojen seuranta, INR-mittaus ja lääkehoidon opastusta.
Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Toimi näin

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan ikäihmisten palveluohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Utajärvi, puhelinnumero

Maanantai – perjantai kello 12:00-15:00

Ohjaus ja neuvonta
050 917 7346

Senioripiste, Utajärvi, puhelinnumero

Senioripisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan ikääntymiseen liittyvistä asioista. Palveluohjaaja opastaa erilaisten tukihakemusten täytössä ja sähköisten palveluiden, kuten Omahoidon käytössä. Senioripiste tarjoaa tukea myös ikäihmisten omaisille ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

perjantaisin kello 9-11

Ohjaus ja neuvontanumero (arkisin kello 8-15)
050 917 7346

Palvelupaikat

Kuivaniemen Kuntotupa

Kuntotupa tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa ryhmämuotoisena ikäihmisille.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00

Osoite:
Maivakuja 4, 95100 KUIVANIEMI
Katso kartalta

Senioripiste, Utajärvi

Senioripisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan ikääntymiseen liittyvistä asioista. Palveluohjaaja opastaa erilaisten tukihakemusten täytössä ja sähköisten palveluiden, kuten Omahoidon käytössä. Senioripiste tarjoaa tukea myös ikäihmisten omaisille ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

perjantaisin kello 9-11

Osoite:
Laitilantie 3, 91600 Utajärvi
Katso kartalta

Käyntiosoite:
Hyvän Elämän keskus

Vaala
Ikäihmisten päivätoiminta (Ii,Pudasjärvi,Vaala,Utajärvi,)

Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi.

Päivän rakenne:
* kokoontuminen ja päivän aloitus
* ohjattua liikunnallista toimintaa
* lounas
* toimintatuokio (mm. muistiharjoituksia, pelejä ja kädentaitoja)
* iltapäiväkahvi

Päivän aikana on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja sopimuksen mukaan, mm. verenpaineen tai sokeriarvojen seuranta, INR-mittaus ja lääkehoidon opastusta.
Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Toimi näin

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan ikäihmisten palveluohjaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Vaala, puhelinnumero

Soittoaika

maanantai – perjantai kello 13:00-15:00

Ikäihmisten palvelujen ohjaus ja neuvonta
050 448 5541
Omaishoidon tuki, digitaaliset palvelut
040 663 7387

Palvelupaikat

Kuivaniemen Kuntotupa

Kuntotupa tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa ryhmämuotoisena ikäihmisille.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00

Osoite:
Maivakuja 4, 95100 KUIVANIEMI
Katso kartalta

Ylivieska
Ikäihmisten päivätoiminta (Nivala,Alavieska,Ylivieska,Sievi)

Toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tai avustettuna käydä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee määräaikaista ryhmämuotoista psykofyysistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Päivätoiminta tukee omaishoitotyötä ja asiakkaan itsenäistä elämää kotona. Se myös ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Toimi näin

Hae päivätoimintaryhmään palveluneuvonnasta saatavalla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelunumerot

Ikäihmisten palveluneuvonta, puhelinnumero

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Palveluohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–14
044 419 5541
Sosiaaliohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–10
044 419 6102

Palvelupaikat

Ikäihmisten palveluneuvonta

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Osoite:
Varastotie 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Päiväkeskus, Ylivieska

Päivätoimintaa kotona asumisen tueksi

Osoite:
Suksitie 4B, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta