Ikäihmisten palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja, esimerkiksi aterioita ja muita kotiin annettavia palveluja.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Asuminen on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on vuokrasuhde omaan huoneeseen, jonka voi kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Asukkailla on käytettävissä yhteisiä tiloja. Asumiseen sisältyy hoiva ja huolenpito asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella, ateriat, siivous, pyykkihuolto ja kulttuurinen toiminta.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kotonaan kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on elämän loppuvaiheen koti.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Tehostettu palveluasuminen, Reisjärvi

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Palvelupaikka
Haapajärven palvelukoti Peipponen, Koivikko
Osoite
Männistönkatu 13,
85800 HAAPAJÄRVI

Avoinna

Ikäihmisten ympärivuorokautinen asumispalvelu kodinomaisessa ympäristössä Haapajärvellä.

Palvelupaikka
Ympärivuorokautinen palveluasuminen, Honkalinna
Osoite
Savikontie 1,
85900 REISJÄRVI

Tehostettuun palveluasumiseen hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Siellä toimintakykysi arvioidaan ja kartoitetaan minkälaista palvelua tarvitset.

Palvelunumerot
Haapajärven palvelukoti Peipponen, Koivikko
Vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6287
Hoitajat 1 vastuuhoitaja
044 445 6281
Hoitajat 2
044 445 6282
Vastuuyksikköpäällikkö
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-14

Hoitajat 1
Hoitajat 2
Ma

7-21

Ti

7-21

Ke

7-21

To

7-21

Pe

7-21

La

7-21

Su

7-21

Peipposessa toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille ympärivuorokautista asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä. Ympärivuorokautista palveluasumista tarjotaan fyysisesti toimintarajoitteisille, muistihäiriöisille ja dementoituville ikääntyville, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa/apua ja jotka eivät selviydy enää kotihoidon turvin kotona. Teemme yhteistyötä omaisten ja läheisten sekä yhteistyöverkostojen kanssa.
Toiminnan tavoitteena on, että voit kokea elämäsi turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Sinulla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen hyvin vointiasi, terveyttäsi ja toimintakykyäsi edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Itsemääräämisoikeuttasi kunnioitetaan. Saat osallistua itseäsi koskevaan päätöksen tekoon omien voimavarojesi mukaan.
Ammattitaitoiset työntekijät toteuttavat arjen hoitotyötä hoito- ja palvelusuunnitelmasi mukaisesti.

Palvelunumerot
Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero
Palvelunumero
040 556 1996
Palvelunumero
040 180 8956
Puhelinaika
Ma

9-10

Ti

9-10

Ke

9-10

To

9-10

Pe

9-10

Tästä numerosta saat tietoa ikäihmisten palveluista.

Palvelunumerot
Ympärivuorokautinen palveluasuminen, Honkalinna, puhelinnumero
Tiimivastaava
044 445 6642
Sairaanhoitaja
040 300 8350
hoitajat B
040 300 8349
Hoitajat A
040 300 8351
vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6287

Yhteystiedot Honkalinnan henkilökunnalle

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

  • asunnon muutostyöt,
  • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
  • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
  • kotihoito ja kotisairaanhoito,
  • liikkumista tukeva palvelu,
  • omaishoidon tuki,
  • asumispalvelu,
  • perhehoito,
  • päivätoiminta,
  • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.