Kuntouttava työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, jos olet ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa töistä. Kuntouttava työtoiminta:

– parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
– vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
– parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa

Joillain paikkakunnilla myös seurakunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta ota yhteyttä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajiin.

Yhteystiedot

Palvelunumerot
Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelujen palveluohjaus, Hailuoto, Lumijoki, Liminka ja Kempele
Palvelunumero
040 318 5864
Puhelinaika
Ma

9-11

Ti

9-11

Ke

9-11

To

9-11

Pe

9-11

Palveluohjauksessa asiantuntijamme kertovat sinulle, millaista apua ja palveluja on tarjolla ja miten palveluihin hakeudutaan. Palveluohjaus välittää tarvittaessa yhteydenottopyyntösi sinua auttavalle ammattilaiselle.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palveluohjaukseen voit soittaa, jos tarvitset apua lapsesi tasapainoiseen kehitykseen tai hyvinvointiin. Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille perheille lapsen iästä riippumatta.

Aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelujen palveluohjaus on tarkoitettu 18–64-vuotiaille. Voit soittaa, jos tarvitset ohjausta ja neuvontaa taloudellisiin vaikeuksiin tai ongelmiin, joihin liittyy esimerkiksi väkivaltaa, päihteiden ongelmakäyttöä tai mielenterveyden haasteita.

Äkillisissä kriisitilanteissa pitää soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätäkeskukseen, joista vastataan kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.

Palvelunumerot
Työpaja Taiku
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, yksilövalmentaja
050 316 3768
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, työvalmentaja
050 460 5604

Limingan Taiku- työpajalla toteutetaan matalan kynnyksen kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään yksilöllinen väylä kohti opintoja, työkokeilua tai työelämää.

Toimintamme on vaihtelevaa ja asiakkaiden tarpeista lähtöisin olevaa ryhmätoimintaa. Viikko-ohjelmamme voi sisältää esimerkiksi ruoanvalmistusta, liikkumista eri muodoissa, asiantuntijaluentoja tai -vierailuja, yleishyödyllistä talkootyötä, erilaisia kädentaitoja sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelua.

Taiku-pajalle ohjaudutaan aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kautta. Kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen jakso tehdään yksilöllisen tarpeesi mukaisesti.

Numeroista tavoitat ohjaajan, jolta voit kysyä tarkempaa tietoa Taikun toiminnasta. He vastaavat puhelimeen työn lomassa, eivätkä välttämättä aina ehdi vastaamaan. Voit soittaa myöhemmin uudelleen, tai sinulle voidaan soittaa takaisin.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta