Omaishoito

Palvelun sisältö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona. Siihen kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä sinun ja hoidettavan henkilön kotona sosiaalialan ammattilaisen kanssa.

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Aino-neuvonta
Osoite
Torikatu 10,
90100 OULU

Postiosoite
Pl 27, 90029 POHDE
Ikäihmisten palveluohjaus
Avoinna
Ma

9-12

13-16

Ti

9-12

13-16

Ke

9-12

13-16

To

9-12

13-16

Pe

9-12

13-16

Aino-neuvonta antaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Voit palauttaa Ikäihmisten palveluiden hakemuksen Aino-neuvontaan sen aukioloaikoina tai Oulu 10:n tiloissa olevaan postilaatikkoon, mikä sijaitsee 1. kerroksen aulassa. Hakemuksen voi palauttaa myös postilla tai sähköpostilla.

Palvelupaikka
Omaishoidon keskus, Oulu
Osoite
Elektroniikkatie 3,
90590 OULU

Omaishoidon keskuksessa ei voi asioida henkilökohtaisesti. Osoite on vain postia varten.
Postiosoite
PL 27, 90029 POHDE
Omaishoidon keskuksessa ei voi toistaiseksi asioida paikanpäällä.

Auki vain ajanvarauksella

Omaishoidon keskus ohjaa ja neuvoo alle 65-vuotiaita sekä yli 65-vuotiaita omaishoidontuen saajia sopimuksen teon jälkeen omaishoitoon liittyvissä asioissa. Voit saada tietoa esimerkiksi omaishoitajan vapaista, valmennuksista ja koulutuksista sekä jälkituesta. Omaishoidon keskuksessa työskentelee palveluohjaajia, terveydenhuollon palveluohjaajia ja palvelusihteereitä.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma, päätöksenteko ja seuranta tehdään omatyöntekijän kanssa.
Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma ja päätöksenteko tehdään vammaispalveluissa.

Voit toimittaa palkkamateriaalin (sopimukset, toimeksiantosopimukset ja omaishoitajan sijaisen kuukausittaiset tuntilistat) sähköpostilla. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään paikkakuntasi.

Palvelunumerot
Aino-neuvontapuhelin
Palvelunumero
08 669 1010
Puhelinaika
Ma

9-12

13-15

Ti

9-12

13-15

Ke

9-12

13-15

To

9-12

13-15

Pe

9-12

13-15

Poikkeusaukioloajat

Aino-neuvonta on tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisille. Saat Aino-neuvonnasta maksutonta ohjausta ja neuvontaa ikäihmisten palveluista:
• kotiin saatavista palveluista
• asumisesta
• apuvälineistä
• digitaalisista palveluista
• liikkumisesta
• taloudellisista etuuksista
• harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
• järjestöjen ja seurakunnan toiminnasta.

Aino-neuvonnassa tehdään ensiarvio tilanteesta ja ohjataan tarvittaessa palveluohjaukseen palvelutarpeen arviointiin. Aino-neuvonnassa voit asioida myös anonyymisti.

Palvelunumerot
Vammaisten omaishoidontuki
Palveluohjaaja
050 593 4601
Palveluohjaaja
040 318 5876
Sosiaalityöntekijä
044 703 4886
Puhelinaika
Ma

12-13

Ke

12-13

To

12-13

Pe

12-13

Voit soittaa, jos sinulla on kysyttävää omaishoidon tuesta.

Lomakkeet
Ikäihmisten palvelujen hakemus

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia palveluja:

 • asunnon muutostyöt,
 • tukipalvelut: ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointi- ja kylvetyspalvelu,
 • turvapalvelut: turvapuhelin ja muut kodin turvahälytyslaitteet,
 • kotihoito ja kotisairaanhoito,
 • liikkumista tukeva palvelu,
 • omaishoidon tuki,
 • asumispalvelu,
 • perhehoito,
 • päivätoiminta,
 • arviointi- tai kuntoutusjakso.

PALAUTA LOMAKE oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, ikäneuvolaan tai alueesi terveyskeskukseen.

Lomakkeet
Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea

 • kotipalvelua,
 • liikkumista tukevia palveluja,
 • omaishoidon tukea,
 • perhetyötä,
 • tukiperhettä tai tukihenkilöä
 • ja muita lapsiperheiden palveluja.
Digitaaliset palvelut

Omapalvelu

Omapalvelusta voit hakea näitä palveluja:

 • täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki
 • omaishoidontuki
 • vammaispalvelut
 • vammaispalvelujen kuljetuspalvelut
 • lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelu, perhetyö tai perheneuvonta
Digitaaliset palvelut

Kotas-tilannekeskus

Kotas-tilannekeskus on sairaanhoitajavetoinen keskus, joka tukee alueen yksiköitä tilanteissa, kun asiakkaan voinnissa tapahtuu äkillinen muutos ja tarvitaan konsultaatiotukea. Kotas tukee sairaaloita ja päivystyksiä asiakkaiden haastavissa kotiutustilanteissa.

Kotas-tilannekeskus toimii myös ikäihmisten omaishoitajien konsultaatiotukena tilanteissa, jossa hoidettavan terveydentilassa tapahtuu äkillinen muutos ja omaishoitaja tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tukea, neuvontaa ja arviointia tilanteesta.

Digitaaliset palvelut

Omaishoidon keskus

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia. Omaishoidon keskus on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille, joille on tehty omaishoitosopimus uusien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon keskuksen asiakkaita ovat myös Pohjois-Pohjanmaan kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneet omaishoitoperheet niin kauan, kunnes omaishoidon tuki on arvioitu voimassa olevien kriteerien mukaiseksi.

Digitaaliset palvelut

Omaishoidontukihakemus

Tulosta verkkosivulta omaishoidontukihakemus. Tukea haetaan ikäihmisten palvelujen lomakkeella, lapsiperheiden palvelujen lomakkeella tai vammaispalveluhakemuksella.