Omaishoidon keskus

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia

Omaishoidon keskus on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille, joille on tehty omaishoitosopimus uusien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon keskuksen asiakkaita ovat myös Pohjois-Pohjanmaan kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneet omaishoitoperheet niin kauan, kunnes omaishoidon tuki on arvioitu voimassa olevien kriteerien mukaiseksi.

Omaishoitajaksi hakeutuminen

Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella tai sähköisesti. Liitä hakemukseen alle puoli vuotta vanha lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta. Palvelua haetaan hoidettavan nimellä.

Tee hakemus verkossa

Hakemuslomake

Hakemuksena käytetään oman asuinkunnan lomakepohjaa. Hakemuslomake toimitetaan oman asuinkunnan toimipisteeseen tai postiosoitteeseen. Kaikki alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lomakkeet toimitetaan asuinkunnan vammaispalveluihin. Uudet asiakkaat ohjautuvat ensiarviotiimiin.

Hakemuksen käsittely

Hakemus saapuu asuinkunnan toimipisteeseen tai sähköiseen järjestelmään. Oman alueesi työntekijä, palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä varaa kotikäynnin, jossa voi olla mukana omaishoitajaksi hakeva, hoidettava ja lähiverkosto, jonka koet tarpeelliseksi. Kotikäynnillä keskustellaan hoidon – ja palvelun tarpeesta, tehdään RAI-arviointi (yli 65-vuotiaille) ja tarkistetaan, että kotona on omaishoitoon soveltuvat olosuhteet. Omaishoitajan terveys- ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Saat jälkikäteen kirjallisen päätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta.

Päätös omaishoidon tuesta

Myönteisen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoidon sopimus. Jos saat kielteisen päätöksen, sinua voidaan ohjata hoitoon tai erilaisiin palveluihin.

Päätös omaishoidon tuesta tulee kolmen kuukauden kuluessa, ellei sen käsittely vaadi tavanomaista pitempää aikaa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Kaikki omaishoitosopimukset arvioidaan ja omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään kevään 2023 aikana. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden arvioinnissa käytetään RAI-arviointietoa.

Omaishoidon keskuksen toiminta

Omaishoidon keskuksessa työskentelee palveluohjaajia, terveydenhuollon palveluohjaajia ja palvelusihteereitä.

Asiakkaiden omatyöntekijä määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen asiakas on. Omatyöntekijä päivittää omaishoidon suunnitelman vähintään kahden vuoden välein tai tilanteen muuttuessa. Omatyöntekijä tekee päätöksen asiakkaan palvelusta.

 • Ikäihmisten yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma, päätöksenteko ja seuranta tehdään omatyöntekijän kanssa.
 • Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma ja päätöksenteko tehdään vammaispalveluissa.
 • Omaishoidon keskus ohjaa ja neuvoo alle 65-vuotiaita omaishoidontuen saajia sopimuksen teon jälkeen.

Omaishoidon keskuksesta voit saada tietoa

 • Neuvonta ja ohjaus omaishoitoon liittyvissä asioissa
 • Omaishoidon vapaiden käyttö
 • Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus
 • Omaishoitajien koulutus ja valmennus
 • Omaishoitajille suunnattu järjestön tarjoama tuki ja palvelut
 • Omaishoidon loppuessa jälkituen tarjoaminen

Palkat, maksut ja verotus

Huolehdi verotustietosi kuntoon omaishoitaja ja omaishoitajan sijaisen palkkausavustuksella työtä tekevä

Tarvitset verokortin, joka on omaishoidon tukea varten. Tämä koskee kaikkia omaishoitajia ja sijaisen palkkausavustuksella työskenteleviä. Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa voida hyväksyä.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa Pohteelle. Oima maksajapalvelu saa tiedot jokaiseen palkkion maksukertaan suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saadun tiedon mukaan.

Nopeimmin verokortin saa voimaan asioimalla sähköisesti OmaVerossa. Ohje verokortin tilaamiseen löytyy linkistä Näin tilaat verokortin OmaVerosta – eläke, omaishoidon tuki, työkorvaus, optio, palkka omasta yrityksestä – vero.fi. Verokortin saa myös käymällä verotoimistossa tai soittamalla sinne.

OIMA on järjestelmä, jossa omaishoitajan palkkion maksatus ja vapaiden seuranta tapahtuu

Jos maksun saajalle ei löydy verottajan tietojärjestelmästä omaishoidon tukea tai sijaishuollosta maksettavaa palkkiota varten laadittua verokorttia, niin omais- ja sijaishoidon palkkioista peritään veroa 60 prosenttia.

Oimasta voit seurata seuraavia asioita:

 • omaishoidon sopimustietoja
 • käytössä olevan vapaiden määriä
 • palkkalaskelmia maksetusta palkkiosta
 • sijaisen kirjaamat toteutuneet tunnit ja vapaapäivät

Lisätietoa OIMA:sta löydät www.oima.fi

Katso Oima-koulutukset tapahtumakalenterista

Maksupäivät

Omaishoidontuki maksetaan kuukauden viimeinen maksupäivä. Sijaisen palkkausavustus maksetaan kuukauden 15 päivän maksupäivänä. Tunti-ilmoituslomakkeet on toimitettava jokaisen kuukauden 1. päivään mennessä Monetralle, jotta se ehtii 15.pv maksupäivään.

Hoitaja voi tarkastella palkkiolaskelmiaan verkkopankistaan. Palkkiolaskelman toimittaja on Maventa. Palkkakuitin voi saada sähköpostiin tai kotiin postin kautta. Ole yhteydessä omaishoidon keskukseen tai Monteraan.

Sähköposti
Omaishoidon keskus

Sähköpostin kautta voit toimittaa meille omaishoitajan sijaisen kuukausittaisia tuntilistoja sekä toimeksiantosopimuksia. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään paikkakuntasi.

omaishoidonkeskus (at) pohde.fi
Monetra Oulu Oy
Palkka-asiat

Avoinna arkisin kello 8-16

avustajapalkat.pohde@monetra.fi
Ajankohtaista omaishoidosta

Julkaisemme uutiset Ajankohtaista -osiossa.