Osastohoito terveyskeskuksessa

Palvelun sisältö

Terveyskeskuksen vuodeosastoa kutsutaan Pohteella akuuttiosastoksi. Akuuttiosastolla hoidetaan potilaita, jotka jäävät vähintään yön yli hoidettaviksi tai tarkkailtaviksi.

Tarkoitus on, akuuttiosastolla ei olla pitkään. Potilas kotiutetaan tai siirretään toiseen yksikköön jatkohoitoon mahdollisimman pian.

Potilaat tulevat akuuttiosastolle lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotolta, päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta. Potilaat voivat tulla akuuttiosastolle kaikkina vuorokauden aikoina.

Toimi näin

Potilaat tulevat akuuttiosastolle lähetteellä.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Akuuttiosasto, Kempele
Osoite
Kirkkotie 21,
90440 Kempele

Sisäänkäynti A3 ovi, 2krs

Sairaalaan tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen vastaanoton kautta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta, sekä muista alueen sairaaloista.
Osastolla hoidetaan leikkaus-, aivohalvaus-, infektio-, syöpä- ja saattohoitopotilaita, sekä muistisairaita, psykiatrisia ja päihdeongelmaisia potilaita.

Vierailuajat ja hoitoon osallistuminen
Vierailuaika vuodeosastolla on klo 15-19 tai sopimuksen mukaan. Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle järjestetään haluttaessa yöpyminen.

Potilastiedustelut
Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Osastonlääkäri
Lääkärinkierto tapahtuu arkisin klo 9.00-12.00. Lääkäri käy kunkin potilaan luona lääketieteellisen seurannan vaatimalla tiheydellä. Omaiset voivat olla potilaan luvalla mukana lääkärinkierrolla. Lääkärille voi jättää soittopyynnön sairaanhoitajien kautta.

Muuta huomioitavaa
Osasto ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta varallisuudesta tai välineistöstä. Rahaa ja arvotavaraa ei ole syytä pitää potilashuoneissa osastohoidon aikana.

Palvelunumerot
Akuuttiosasto, Kempele
Osastonsihteeri, Todistukset, Potilastiedustelut arkisin klo 7-15
050 316 9522
Sairaanhoitaja 1
050 463 6384
Sairaanhoitaja 2, Potilastiedustelut
044 497 2105
Palvelunumero
050 316 9702
Palvelunumero
050 463 6382
Palvelunumero
040 723 0746
Vastuuyksikköpäällikkö
050 463 6381

Potilastiedustelut
Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Hoitojaksoihin liittyviä tietoja, todistuksia tai kadonnutta omaisuutta voi tiedustella virka-aikana osaston sihteeriltä.