Jatkosuunnitelma Raahen yöpäivystyksestä etenee tulevaisuuslautakunnasta aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 30.5.2024 käsittelemään Raahen päivystykseen liittyviä jatkosuunnitelmia. Tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, että uutta poikkeuslupaa ei haeta vuodelle 2025 ja että Raahessa järjestetään päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanotto kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi tulevaisuuslautakunta esittää, että päivystykselle haetaan jatkolupaa, mikäli valtioneuvosto osoittaa sille erillismäärärahan 1.10. mennessä sekä muuttaa kehysriihen päätöksen Raahen yöpäivystyksen lakkautumisesta.

Raahen yöpäivystyksen järjestämiseen tarvittava poikkeuslupa päättyy 31.12.2024, ja hallituksen lakiesityksen mukaan yöpäivystys lakkaa Raahessa viimeistään 1.1.2026. Raahen sairaalan ilta-, -yö- ja viikonloppupäivystysten jatkosuunnitelmia käsitellään osana Pohteen sote-järjestämissuunnitelman sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämistä.

Tulevaisuuslautakunnan esityksen mukaan poikkeuslupaa yöpäivystyksen järjestämiseen ei haeta vuodelle 2025 ja päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanottoa järjestetään Raahen sairaalassa jatkossakin ympäri vuoden. Kiirevastaanoton järjestäminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omilla lääkäreillä ja tarvittaessa ostopalvelujen turvin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi tulevaisuuslautakunta esittää, että päivystykselle haetaan jatkolupaa, mikäli valtioneuvosto osoittaa sille erillismäärärahan 1.10. mennessä sekä muuttaa kehysriihen päätöksen Raahen yöpäivystyksen lakkautumisesta.

Potilasturvallisuuden varmistaminen ensisijaista

Raahen yöpäivystyksessä on työskennellyt yksi lääkäri ja kaksi sairaanhoitajaa. Lisäksi röntgenhoitaja on ollut öisin valmiudessa radiologisten kuvausten tekemiseen. Lääkäreiden työpanos on toteutettu ostopalveluna, eivätkä lääkärit ole työsuhteessa Pohteeseen. Ostopalvelua on hyödynnetty henkilöstön saatavuuteen liittyvien haasteiden takia. Raahen yöpäivystyksen henkilöstökustannukset ovat noin 1 020 000 euroa.

Yöpäivystyksessä asioineet potilaat ovat tulleet päivystykseen pääosin Raahen (76 %), Siikajoen (11 %) ja Pyhäjoen (8 %) kuntien alueelta. Suunnitelman mukaan päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Välimatka Raahen keskustasta Ouluun on noin 70 kilometriä.

– Ensisijaista on varmistaa potilasturvallisuus kaikissa tilanteissa. Raahen yöpäivystyksessä asioineiden potilaiden käyntisyitä ovat yleisimmin olleet esimerkiksi vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu, haavat ja ruhjeet, yskä ja kurkkukipu, verenpaineongelmat ja rytmihäiriöt sekä kuume ja päänsärky. Valtaosa tällaisista oireista ei vaadi välitöntä hoitoa, vaan potilas voi odottaa seuraavaan päivään. Välittömässä hoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan OYSissa kuten on tähänkin asti pääsääntöisesti tehty, sanoo Pohteen johtajaylilääkäri Terhi Nevala.  

Luvut yöpäivystyksen käynneistä ja kustannuksista on tarkistettu ja korjattu

Tulevaisuuslautakunta keskusteli myös Raahen päivystyksen kävijätiedoista ja kustannuksista. Raahen päivystyksessä on vuonna 2023 asioinut yhteensä 16 443 potilasta. Yöpäivystyksessä (kello 22–7) keskimääräinen kävijämäärä on ollut 6,2 kävijää. Aiemmin pohjatietona käytetty vuoden 2023 yöpäivystyksen keskimääräinen kävijämäärä 4,2 on ollut virheellinen. Poimintavirheen vuoksi luvusta puuttuivat kävijät kello 22–23 väliseltä ajalta. Korjatut tiedot on ilmoitettu myös sosiaali- ja terveysministeriöön. Yöpäivystyksen kävijämäärän tarkentuminen ei vaikuta merkittävästi Raahen yöpäivystyksen toiminnan tarkasteluun tai siitä tehtyihin laskelmiin.

Raahessa toimii päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanotto kello 22 saakka

Aluehallitukseen ja aluevaltuustoon etenevän suunnitelman mukaan Raahessa järjestetään jatkossa vastaanotto kiireellistä hoitoa tarvitseville kello 7–22 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä vuoden ympäri. Raahen vuodeosastojen toiminta jatkuu entiseen tapaan. Niiden tarvitsema lääketieteellinen tuki järjestetään päivä- ja ilta-aikaan omien paikalla olevien lääkäreiden turvin ja yöaikaan etäyhteyksin. 

Suunnitelman mukaan päivystyspoliklinikan hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus siirtyä kiireellisen hoidon vastaanotolle tai muuhun työtehtävään Raahen sairaalassa. Suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin, ja mikäli aluevaltuusto päättää yöpäivystyksen lakkauttamisesta, käynnistetään yhteistoimintamenettely. Aluehallitus käsittelee Raahen sairaalan päivystyksen jatkosuunnitelmaa kokouksessaan 4.6., jonka jälkeen se etenee aluevaltuuston päätöksentekoon 17.6.

Yhteyshenkilöt

Antti Ollikainen
Lautakunnan puheenjohtaja

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

Päivi Laurila
Toimialuejohtaja, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito

Terhi Nevala
johtajaylilääkäri