Omaishoito

Tältä sivulta löydät tietoa omaishoitajaksi hakeutumisesta sekä neuvoja omaishoitajille. Omaishoidon keskus neuvoo ja ohjaa sinua esimerkiksi omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Lue lisää alta

Omaishoitajaksi hakeutuminen

Omaishoito on ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona, omaisen tai muun läheisen avulla.

Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella tai sähköisesti. Liitä hakemukseen alle puoli vuotta vanha lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta. Palvelua haetaan hoidettavan nimellä.

Omaishoidon tuen hakeminen

Ikäihmiset

Palauta Ikäihmisten palveluiden hakemus oman alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen, Aino-neuvontaan tai alueesi terveyskeskukseen. Jos olet uusi asiakas, ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaukseen.

Vammaiset henkilöt ja lapsiperheet

Palauta Vammaispalveluhakemus tai Lapsiperheiden palveluiden hakemus asuinkunnan vammaispalveluihin. Jos olet uusi asiakas, ota yhteyttä ensiarviotiimiin.

Hakemuksen käsittely

Hakemus saapuu asuinkunnan toimipisteeseen tai sähköiseen järjestelmään. Oman alueesi työntekijä, palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä varaa kotikäynnin, jossa on mukana omaishoitajaksi hakeva, hoidettava ja lähiverkosto, jonka koet tarpeelliseksi.

Kotikäynnillä keskustellaan hoidon – ja palvelun tarpeesta, tehdään palvelutarpeen arviointi ja tarkistetaan, että kotona on omaishoitoon soveltuvat olosuhteet. Omaishoitajan terveys- ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Saat jälkikäteen kirjallisen päätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta.

Päätös omaishoidon tuesta

Myönteisen päätöksen jälkeen tehdään suunnitelma ja omaishoidon sopimus. Jos saat kielteisen päätöksen, sinua voidaan ohjata hoitoon tai erilaisiin palveluihin.

Päätös omaishoidon tuesta tulee kolmen kuukauden kuluessa, ellei sen käsittely vaadi tavanomaista pitempää aikaa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon keskus palvelee kaikkia omaishoitajia

Omaishoidon keskus on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille, joille on tehty omaishoitosopimus. Omaishoidon keskuksen asiakkaita ovat myös Pohjois-Pohjanmaan kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneet omaishoitoperheet niin kauan, kunnes omaishoidon tuki on arvioitu voimassa olevien kriteerien mukaiseksi.

Omaishoidon keskuksen toiminta

Omaishoidon keskuksessa työskentelee palveluohjaajia, terveydenhuollon palveluohjaajia ja palvelusihteereitä.

Asiakkaiden omatyöntekijä määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen asiakas on. Omatyöntekijä päivittää omaishoidon suunnitelman vähintään kahden vuoden välein tai tilanteen muuttuessa. Omatyöntekijä tekee päätöksen asiakkaan palvelusta.

 • Ikäihmisten yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma, päätöksenteko ja seuranta tehdään omatyöntekijän kanssa.
 • Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden omaishoidon tuen arviointi, suunnitelma ja päätöksenteko tehdään vammaispalveluissa.
 • Omaishoidon keskus ohjaa ja neuvoo alle 65-vuotiaita omaishoidontuen saajia sopimuksen teon jälkeen.

Omaishoidon keskuksesta voit saada tietoa

 • Neuvonta ja ohjaus omaishoitoon liittyvissä asioissa
 • Omaishoidon vapaiden käyttö
 • Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus
 • Omaishoitajien koulutus ja valmennus
 • Omaishoitajille suunnattu järjestön tarjoama tuki ja palvelut
 • Omaishoidon loppuessa jälkituen tarjoaminen

Kotas-tilannekeskuksesta saat tukea

Kotas-tilannekeskus toimii ikäihmisten omaishoitajien konsultaatiotukena tilanteissa, jossa hoidettavan terveydentilassa tapahtuu äkillinen muutos ja omaishoitaja tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tukea, neuvontaa ja arviointia tilanteesta.

Kotas-tilannekeskus

Palkat, maksut ja verotus

Huolehdi verotustietosi kuntoon

Tarvitset verokortin, joka on omaishoidon tukea varten. Tämä koskee kaikkia omaishoitajia ja sijaisen palkkausavustuksella työskenteleviä. Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa voida hyväksyä.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa Pohteelle. Oima maksajapalvelu saa tiedot jokaiseen palkkion maksukertaan suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saadun tiedon mukaan.

Nopeimmin verokortin saa voimaan asioimalla sähköisesti OmaVerossa.

Ohje verokortin tilaamiseen

Verokortin saa myös käymällä verotoimistossa tai soittamalla sinne.

OIMA on järjestelmä, jossa omaishoitajan palkkion maksatus ja vapaiden seuranta tapahtuu

Jos maksun saajalle ei löydy verottajan tietojärjestelmästä omaishoidon tukea tai sijaishuollosta maksettavaa palkkiota varten laadittua verokorttia, niin omais- ja sijaishoidon palkkioista peritään veroa 60 prosenttia.

Oimasta voit seurata seuraavia asioita:

 • omaishoidon sopimustietoja
 • käytössä olevan vapaiden määriä
 • palkkalaskelmia maksetusta palkkiosta
 • sijaisen kirjaamat toteutuneet tunnit ja vapaapäivät

Hyödyllisiä linkkejä:

Maksupäivät

Omaishoidontuki maksetaan kuukauden viimeinen maksupäivä. Sijaisen palkkausavustus maksetaan kuukauden 15 päivän maksupäivänä. Tunti-ilmoituslomakkeet on toimitettava jokaisen kuukauden 1. päivään mennessä Monetralle, jotta se ehtii 15.pv maksupäivään.

Hoitaja voi tarkastella palkkiolaskelmiaan verkkopankistaan. Palkkiolaskelman toimittaja on Maventa. Palkkakuitin voi saada sähköpostiin tai kotiin postin kautta. Ole yhteydessä omaishoidon keskukseen tai Monetraan.

Omaishoitajan vapaa

Yhteydenotot

Voit palauttaa lomakkeet postitse tai sähköpostilla Omaishoidon keskukseen. Toimita Omaishoidon keskukseen kaikki palkkamateriaali kuten sopimukset, toimeksiantosopimukset ja omaishoitajan sijaisen kuukausittaiset tuntilistat.

Lähetä luottamuksellinen sähköposti turvapostin kautta

Jos lähetät hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käytä turvasähköpostia.

Näin lähetät turvasähköpostin Pohteelle
1. mene sivulle https://turvaposti.pohde.fi/ ja kirjoita kenttään oma sähköpostiosoitteesi
2. klikkaa Rekisteröidy
3. saat omaan sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset lähettämään turvasähköpostin.

Merkitse sähköpostin otsikkokenttään paikkakuntasi. Nämä välitetään Monetran Oima-tiimiin. Ole yhteydessä Monetraan, jos sinulla on kysyttävää palkkion maksusta tai Oiman käytöstä.

Sähköposti
Omaishoidon keskus
Sähköposti
omaishoidonkeskus@pohde.fi

Porkkapirtti, Porkkatie 2 C, 93600 Kuusamo (Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus)
Elektroniikkatie 3 (3.krs), PL 27, 90029 Pohde (Oulu)
Vierimaantie 5 84100 Ylivieska (Rannikko ja Oulun eteläinen)

Monetra Oulu Oy
Omaishoitajien ja perhehoitajien palkka-asiat

Avoinna ma-pe kello 8-16

omaisjaperhehoitopalkkiot.pohde@monetra.fi
Ikäihmisten omaishoitajien konsultaatiotuki
Kotas-tilannekeskus tukee ja neuvoo ikäihmisten omaishoitajia tilanteissa, jossa hoidettavan terveydentilassa tapahtuu äkillinen muutos
Lue lisää Kotas-tilannekeskuksesta
Ajankohtaista omaishoidosta
Uutisoimme ajankohtaisista omaishoitajuuteen liittyvistä asioista. Julkaisemme uutiset Ajankohtaista-osiossa.
Ajankohtaista
Kuuntele Omaishoitajan sydänääniä -podcasteja
Podcast-sarja tuo esille omaishoitajuuden arvoa ja merkitystä ja kertoo omaishoitajille tarkoitetusta tuesta.
Omaishoitajan sydänääniä -podcastit