Ikäihmisten tilapäishoito

Palvelun sisältö

Ikäihmisten tilapäishoito on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Sinulla on mahdollista saada tilapäishoitoa, joka tukee sinun kotona asumista. Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää myös omaishoitajan tukemiseksi.

Sinä voit saada tilapäishoitoa sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen, palveluasumisen kokeiluun, toimintakyvyn arviointiin esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, kotona selviytymisen tueksi ja sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin erityistilanteisiin.

Tilapäishoito sisältää perus- ja sairaanhoidon lisäksi sinun toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä. Tilapäishoidossa seurataan ja arvioidaan sinun lääkehoitoa, terveydentilaa ja ravitsemusta sekä tuetaan ja ohjataan sinun omais- ja läheishoitajaa hoitotyössä.

Tilapäishoito on tarkoitettu myös omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja hoitavan omaisen lomaan ja lepoon.

Toimi näin

Säännöllisen lyhytaikaishoidon tarve arvioidaan kotona. Palveluohjauksen palveluohjaaja tekee arvion ja tarvittaessa lähetteen vuorohoitoa ja muuta lyhytaikaista hoitoa varten.

Ota yhteyttä alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Kuusamon kuntoutusyksikkö Katrinkoti
Osoite
Porkkatie 2 C,
93600 Kuusamo

Katrinkodin kuntoutusyksikkö sijaitsee Porkkapirtin palvelukeskuksessa.

Palvelupaikka
Kuusamon palvelukoti Villa Haapa
Osoite
Noitiniementie 24,
93600 Kuusamo

Villa Haapa on 41- 45 -paikkainen ikäihmisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on pysyvää asumista sekä tilapäistä asumista.

Yksikössä on kaksi puolta; Valkoapilassa on tehostetun palvelun asiakkaita ja Puna-apilassa on myös vuorohoito asiakkaita sekä pysyvän paikan odottajia.

Palvelunumerot
Kuusamon kuntoutusyksikkö Katrinkoti
sairaanhoitaja
040 753 7074

Voit soittaa Katrinkotiin kysyäksesi läheisesi vointia tai muuta asiaa.

Palvelunumerot
Kuusamon palvelukoti Villa Haapa, puhelinnumero
Villa Haapa
040 860 8310
Vastuuyksikköpäällikkö
040 860 8707

Villa Haapassa tarjotaan ympärivuorokautista asumista ikäihmisille. Villa Haapassa 41-45 paikkaa.

Yksikössä on kaksi puolta; Valkoapilassa on 20 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa ja Puna-apilassa on 21-25 tilapäisen asumisen paikkaa esimerkiksi vuorohoitoon omaishoitajan vapaan ajaksi.