Ikäihmisten tilapäishoito

Palvelun sisältö

Ikäihmisten tilapäishoito on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Sinulla on mahdollista saada tilapäishoitoa, joka tukee sinun kotona asumista. Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää myös omaishoitajan tukemiseksi.

Sinä voit saada tilapäishoitoa sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen, palveluasumisen kokeiluun, toimintakyvyn arviointiin esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, kotona selviytymisen tueksi ja sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin erityistilanteisiin.

Tilapäishoito sisältää perus- ja sairaanhoidon lisäksi sinun toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä. Tilapäishoidossa seurataan ja arvioidaan sinun lääkehoitoa, terveydentilaa ja ravitsemusta sekä tuetaan ja ohjataan sinun omais- ja läheishoitajaa hoitotyössä.

Tilapäishoito on tarkoitettu myös omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja hoitavan omaisen lomaan ja lepoon.

Toimi näin

Säännöllisen lyhytaikaishoidon tarve arvioidaan kotona. Palveluohjauksen palveluohjaaja tekee arvion ja tarvittaessa lähetteen vuorohoitoa ja muuta lyhytaikaista hoitoa varten.

Ota yhteyttä alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Ikääntyvien tilapäishoito, Pudasjärvi

Toimi näin

Vuorohoitoon voit hakeutua kotihoidon palveluohjauksen kautta.

Palvelupaikka
Pudasjärven palvelukoti Kurenkartano
Osoite
Juhontie 8 A,
93100 PUDASJÄRVI

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja tilapäishoidon yksikkö

Palvelunumerot
Ikäihmisten palveluohjaus, Pudasjärvi, puhelinnumero
Pudasjärvi
040 701 2230
Puhelinaika
Ma

9-10

Ti

9-10

Ke

14-15

To

9-10

Pe

9-10

Ikäihmisten palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä. Sinulle neuvotaan, mitä palveluita voit saada kotiin ja mitä palveluita voit saada kodin ulkopuolella. Sinua ohjataan palveluihin hakeutumisessa ja saat tietoa siitä, mitä niiden käyttö edellyttää. Palveluohjaaja ohjaa sinua tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Palvelunumerot
Naakeli asumispalveluyksikkö
Asukastiedustelut
040 646 9045
Yöhoitaja kello 20.45 - 07.00
040 662 0837

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Naakeli-osastolta.

Palvelunumerot
Pudasjärven palvelukoti Kurenkartano, puhelinnumerot
Kullero, hoitajat
040 826 6555
Vanamo, hoitajat
040 826 6551
Leinikki, hoitajat
040 826 6553
Talvikki, hoitajat
040 826 6550
Kullero/Vanamo, yöhoitaja klo 21:00 - 7:00
040 565 0183
Leinikki/Talvikki, yöhoitaja klo 21:00 - 7:00
040 826 6552
Vastuuyksikköpäällikkö
040 590 6370
Kullero/Vanamo, sairaanhoitaja
040 661 9865
Leinikki, sairaanhoitaja
040 682 5118
Talvikki, sairaanhoitaja
040 561 0505

Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon yksikkö