Ikäihmisten tilapäishoito

Palvelun sisältö

Ikäihmisten tilapäishoito on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Sinulla on mahdollista saada tilapäishoitoa, joka tukee sinun kotona asumista. Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää myös omaishoitajan tukemiseksi.

Sinä voit saada tilapäishoitoa sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen, palveluasumisen kokeiluun, toimintakyvyn arviointiin esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, kotona selviytymisen tueksi ja sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin erityistilanteisiin.

Tilapäishoito sisältää perus- ja sairaanhoidon lisäksi sinun toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä. Tilapäishoidossa seurataan ja arvioidaan sinun lääkehoitoa, terveydentilaa ja ravitsemusta sekä tuetaan ja ohjataan sinun omais- ja läheishoitajaa hoitotyössä.

Tilapäishoito on tarkoitettu myös omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja hoitavan omaisen lomaan ja lepoon.

Toimi näin

Säännöllisen lyhytaikaishoidon tarve arvioidaan kotona. Palveluohjauksen palveluohjaaja tekee arvion ja tarvittaessa lähetteen vuorohoitoa ja muuta lyhytaikaista hoitoa varten.

Ota yhteyttä alueesi ikäihmisten palveluohjaukseen tai ikäneuvolaan.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Ikääntyvien tilapäishoito, Reisjärvi

Toimi näin

Mikäli koet tarvetta vuorohoidon järjestämiseen itsellesi tai läheisellesi, ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Palvelupaikka
Reisjärven kuntoutusyksikkö Arviida
Osoite
Savikontie 1 A,
85900 Reisjärvi

Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Reisjärven kuntoutusyksikkö Arviida sijaitsee Reisjärven terveyskeskuksen vanhassa osassa. Pääovelta löydät opasteet yksikköön.

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa.

Palvelunumerot
Arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviida, puhelinnumero
Palvelunumero
040 300 8312
Puhelinaika

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Voit olla Arviidaan yhteydessä puhelimitse seuraavissa asioissa

  • asiakastiedustelut
  • omaishoidonvapaiden varaaminen
  • vuorohoitojaksojen varaaminen
Palvelunumerot
Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero
Palvelunumero
040 556 1996
Palvelunumero
040 180 8956
Puhelinaika
Ma

9-10

Ti

9-10

Ke

9-10

To

9-10

Pe

9-10

Tästä numerosta saat tietoa ikäihmisten palveluista.