Koulukuraattori ja koulupsykologi

Palvelun sisältö

Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut on tarkoitettu esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa ja perustutkintoa ammattikoulussa opiskeleville. Saat palveluja koulustasi tai oppilaitoksestasi.

Työskentelemme yhteistyössä esimerkiksi oppilaiden, vanhempien, opettajien ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Osallistumme koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työskentelyä luokassa ja ryhmissä sekä kodin ja koulun yhteistyön tukemista.

Kun oppilas, opiskelija tai huoltaja on yhteydessä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin, mietitään yhdessä, millaisesta tuesta on hyötyä. Koulukuraattori tai koulupsykologi voi tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, jotta saat oikean avun. Koulukuraattori ja koulupsykologi voivat tarjota lyhytkestoista keskustelutukea. Molempien palvelut ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen. Koulukuraattori voi auttaa, jos arki tuntuu vaikealta tai koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai perheessä on pulmia. Koulukuraattori voi neuvoa myös raha-asioissa ja etuuksiin liittyen. Koulukuraattori voi tukea elämänhallinnassa ja mielialaan liittyvissä huolissa. Pientenkin pulmien kanssa voit olla yhteydessä kuraattoriin.
Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös, kun et tiedä, mistä saisit tukea tai apua.

Koulupsykologi

Koulupsykologi voi auttaa mielenterveyden, ihmissuhteiden ja oppimisen haasteiden kanssa. Koulupsykologi arvioi kanssasi aina myös muun tuen tarvetta.

Koulupsykologit voivat tehdä psykologisia tutkimuksia oppimisen tuen selvittämiseksi tai epäselvän tilanteen selkiyttämiseksi. Jos psykologisen tutkimuksen tarve mietityttää, voit kysyä asiasta oman koulun erityisopettajalta, koulukuraattorilta tai koulupsykologilta.

Toimi näin

Numero 1.

Ota yhteyttä

Oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä esimerkiksi Wilma-viestillä. Näet yhteystiedot valitsemalla asuinkuntasi.

Löydät yhteystiedot myös koulun tai oppilaitoksen omilta verkkosivuilta ja Wilmasta.

Numero 2.

Ammattilaisten neuvonta

Opettajan täytyy konsultoida opiskeluhuoltoa, jos oppilaan tai opiskelijan tilanne herättää huolta.

Henkilökunta voi konsultoida kuraattoria ja psykologia nimettömästi oppilaan tai opiskelijan asiassa. Konsultoida voi myös luokan, ryhmän tai koko koulun asiassa. Kun konsultaatio tehdään oppilaan tai opiskelijan nimellä, siitä täytyy kertoa hänelle tai huoltajalle.

Muista konsultoida koulupsykologia, ennen kuin ohjaat oppilaan tai opiskelijan koulupsykologin tutkimukseen.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on tarvittaessa järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa seitsemän vuorokauden kuluessa yhteydenotosta.