Koulukuraattori ja koulupsykologi

Palvelun sisältö

Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut on tarkoitettu esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa ja perustutkintoa ammattikoulussa opiskeleville. Saat palveluja koulustasi tai oppilaitoksestasi.

Työskentelemme yhteistyössä esimerkiksi oppilaiden, vanhempien, opettajien ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Osallistumme koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työskentelyä luokassa ja ryhmissä sekä kodin ja koulun yhteistyön tukemista.

Kun oppilas, opiskelija tai huoltaja on yhteydessä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin, mietitään yhdessä, millaisesta tuesta on hyötyä. Koulukuraattori tai koulupsykologi voi tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, jotta saat oikean avun. Koulukuraattori ja koulupsykologi voivat tarjota lyhytkestoista keskustelutukea. Molempien palvelut ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen. Koulukuraattori voi auttaa, jos arki tuntuu vaikealta tai koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai perheessä on pulmia. Koulukuraattori voi neuvoa myös raha-asioissa ja etuuksiin liittyen. Koulukuraattori voi tukea elämänhallinnassa ja mielialaan liittyvissä huolissa. Pientenkin pulmien kanssa voit olla yhteydessä kuraattoriin.
Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös, kun et tiedä, mistä saisit tukea tai apua.

Koulupsykologi

Koulupsykologi voi auttaa mielenterveyden, ihmissuhteiden ja oppimisen haasteiden kanssa. Koulupsykologi arvioi kanssasi aina myös muun tuen tarvetta.

Koulupsykologit voivat tehdä psykologisia tutkimuksia oppimisen tuen selvittämiseksi tai epäselvän tilanteen selkiyttämiseksi. Jos psykologisen tutkimuksen tarve mietityttää, voit kysyä asiasta oman koulun erityisopettajalta, koulukuraattorilta tai koulupsykologilta.

Toimi näin

kuvituskuva.

Ota yhteyttä

Oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä esimerkiksi Wilma-viestillä. Näet yhteystiedot valitsemalla asuinkuntasi.

Löydät yhteystiedot myös koulun tai oppilaitoksen omilta verkkosivuilta ja Wilmasta.

Ammattilaisten neuvonta

Opettajan täytyy konsultoida opiskeluhuoltoa, jos oppilaan tai opiskelijan tilanne herättää huolta.

Henkilökunta voi konsultoida kuraattoria ja psykologia nimettömästi oppilaan tai opiskelijan asiassa. Konsultoida voi myös luokan, ryhmän tai koko koulun asiassa. Kun konsultaatio tehdään oppilaan tai opiskelijan nimellä, siitä täytyy kertoa hänelle tai huoltajalle.

Muista konsultoida koulupsykologia, ennen kuin ohjaat oppilaan tai opiskelijan koulupsykologin tutkimukseen.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Harakkamäen koulu
Osoite
Harakkamäentie 14,
92140 Raahe

Harakkamäen koulu on n. 160 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 4 km päässä Raahen keskustasta Pattijoella.

Palvelupaikka
Honganpalon koulu
Osoite
Metsätorinkatu 14,
92160 Raahe

Honganpalon koulu on n. 150 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 7 km päässä Raahen keskustasta etelään päin.

Palvelupaikka
Jokelan koulu
Osoite
Jokelankyläntie 18,
92140 Raahe

Jokelan koulu on n. 100 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 2 km päässä Raahen keskustasta.

Palvelupaikka
Koivuluodon koulu
Osoite
Koulukuja 1,
92120 Raahe

Koivuluodon koulu on n. 300 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 1 km päässä Raahen keskustasta.

Palvelupaikka
Merikadun koulu
Osoite
Merikatu 1,
92100 Raahe

Merikadun koulu on n. 270 oppilaan yläkoulu. Koulu sijaitsee Raahen keskustassa meren rannalla.

Palvelupaikka
Pattasten koulu
Osoite
Rännärintie 3,
92140 Raahe

Pattasten koulu on n. 620 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulu sijaitsee n. 4 km päässä Raahen keskustasta Pattijoella.

Palvelupaikka
Saloisten koulu
Osoite
Kisatie 2,
92160 Raahe

Saloisten koulun on n. 280 oppilaan yläkoulu.

Palvelupaikka
Vihannin yhtenäiskoulu
Osoite
Yläkouluntie 6,
86400 Raahe

Vihannin yläkoulu on n. 350 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulu sijaitsee n. 40 km päässä Raahen keskustasta, Vihannissa.

Palvelunumerot
Raahen alueen esiopetuksen koulukuraattorit
Raahen päiväkodit joissa esiopetusta
040 130 8202
Vihannin päiväkoti
040 311 0391

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen perusopetuksen koulukuraattorit
Saloisten koulu, Honganpalon koulu ja Koivuluodon koulu
044 439 3470
Pattasten koulu ja Harakkamäen koulu
040 830 3125
Vihannin yhtenäiskoulu, Antinkankaan koulu ja Haapajoen koulu
040 311 0391
Keskuskoulu, Jokelan koulu, Tikkalan koulu ja Olkijoen koulu
040 130 8202
Merikadun koulu
044 439 3302

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen perusopetuksen koulupsykologit
Merikadun koulu, Saloisten koulu, Koivuluodon koulu, Keskuskoulu ja Antinkankaan koulu
040 135 6792
Pattasten koulu, Vihannin koulu, Jokelan koulu, Honganpalon koulu, Haapajoen koulu, Harakkamäen koulu, Olkijoen koulu ja Tikkalan koulu
040 830 3119

Soita koulupsykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen toisen asteen koulukuraattorit
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Koulutuskeskus Brahe / Mediakeskus Lybecker, luovat alat ja Hius- ja kauneusala
040 130 3831
Koulutuskeskus Brahe / Tekniikan- ja palvelun alat, Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
040 135 6991
Koulutuskeskus Brahe/ Luonto- ja hevoskeskus
040 318 5053

Soita koulukuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen lukion koulukuraattori
Palvelunumero
044 439 3302

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen lukion koulupsykologi
Palvelunumero
040 135 6792

Soita koulupsykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on tarvittaessa järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa seitsemän vuorokauden kuluessa yhteydenotosta.