Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto eli oppilas- ja opiskelijahuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Tällä edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi)
Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä ja oppimistasi. Hän tukee hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi hoidon tai tuen tarvetta. Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori antaa tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä kodin välistä yhteistyötä.

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin ja kuraattoriin.

Etsitkö tätä palvelua?

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Koulukuraattori, Aleksanterinkoulu
Osoite
Rantsilanraitti 5 5,
92500 Siikalatva

Aleksanterin koulu
Koulukuraattori tavattavissa koululla parillisten viikkojen to klo 9-15
Poikkeusaukioloajat
04.03.24 - 10.03.24 Hiihtoloma

Suljettu

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Palvelupaikka
Koulukuraattori, Haanpään koulu
Osoite
Keskustie 20 20,
92620 Siikalatva

Pentti Haanpään koulu
Koulukuraattori tavattavissa koululla parittomien viikkojen to klo 8.30-15
Poikkeusaukioloajat
04.03.24 - 10.03.24 Hiihtoloma

Suljettu

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Palvelupaikka
Koulukuraattori, Jedu / Siikalatvan lukio
Osoite
Keskustie 29 29,
92620 Siikalatva

Koulukuraattori tavattavissa koululla
Ke

8:30-16

Poikkeusaukioloajat
04.03.24 - 10.03.24 Hiihtoloma

Suljettu

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Palvelupaikka
Koulukuraattori, Pulkkila
Osoite
Mäkeläntie 2 b,
92600 Siikalatva

Rantakankaankoulu
Koulukuraattori tavattavissa koululla
Ti

8:30-15

Poikkeusaukioloajat
04.03.24 - 10.03.24 Hiihtoloma

Suljettu

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Palvelupaikka
Koulukuraattori, Rantsila
Osoite
Sandelsintie 4 4,
92500 Siikalatva

Gananderin koulu
Koulukuraattori tavattavissa koululla
Ma

9-16

Pe

9-16

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Palvelunumerot
Kuraattori, Siikalatva
Koulukuraattori Pulkkila, Rantsila, Piippola
040 318 5265
Puhelinaika
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-14

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, kun haluat keskustella esimerkiksi sosiaalisista suhteista, opiskeluun liittyvistä asioista, tunne-elämän asioista tai omista vapaa-ajan asioista

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologin ja kuraattorin palvelut kuuluvat opiskeluhuoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).