Osastohoito terveyskeskuksessa

Palvelun sisältö

Terveyskeskuksen vuodeosastoa kutsutaan Pohteella akuuttiosastoksi. Akuuttiosastolla hoidetaan potilaita, jotka jäävät vähintään yön yli hoidettaviksi tai tarkkailtaviksi.

Tarkoitus on, akuuttiosastolla ei olla pitkään. Potilas kotiutetaan tai siirretään toiseen yksikköön jatkohoitoon mahdollisimman pian.

Potilaat tulevat akuuttiosastolle lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotolta, päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta. Potilaat voivat tulla akuuttiosastolle kaikkina vuorokauden aikoina.

Toimi näin

Potilaat tulevat akuuttiosastolle lähetteellä.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Osasto 4 (OYS Yleislääketieteen keskus, Raahe)
Osoite
Rantakatu 4,
92100 Raahe

Avoinna

Avoinna kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

Osasto 4 on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa annetaan akuuttihoito- ja tutkimuspalveluja. Vierailuaika klo 14-19

Palvelupaikka
OYS, Yleislääketieteen keskus osasto 5

Rantakatu 4, 92100 RAAHE

Osastolla 5 tutkikaan ja hoidetaan väestön yleislääkäritasoisia terveysongelmia ja vanhusväestön sairauksia

Palvelupaikka
OYS, Yleislääketieteen keskus, osasto 6

Rantakatu 4, 92100 RAAHE

Hyvävointinen potilas kertoo itse voinnistaan. Heikkokuntoisen potilaan voinnista kerrotaan potilaan luvalla yhdelle lähiomaiselle.

Palvelunumerot
Osasto 4 (OYS Yleislääketieteen keskus, Raahe)
Hoitajat alkupää (potilashuoneet 1,2,3,4 ja 10)
040 135 7802
Palvelunumero
040 135 7803
Palvelunumero
040 135 7804
Osastonsihteeri ma-pe 8-15
040 135 8338

Osasto 4 on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa annetaan akuuttihoito- ja tutkimuspalveluja.

Palvelunumerot
Osasto 5, puhelinnumero (OYS Yleislääketieteen keskus, Raahe)
A-solu, potilashuoneet 1 - 4
040 135 7727
B-solu, potilashuoneet 5 - 9
040 135 7728
C-solu, potilashuoneet 10 - 13
044 439 4663
Lääkäri A- ja B-solu
044 439 4667
Lääkäri C-solu
044 439 4664
Kotiutushoitaja
044 439 4668
Osastonhoitaja
044 439 4666
Osastonsihteeri
044 439 4665

Hyvävointinen potilas kertoo itse voinnistaan. Heikkokuntoisen potilaan voinnista kerrotaan potilaan luvalla yhdelle lähiomaiselle.

Palvelunumerot
OYS, Yleislääketieteen keskus, osasto 6, puhelinnumero
A-solu, potilashuoneet 1 – 4
040 135 7729
B-solu, potilashuoneet 5 – 8
040 135 7730
C-solu, potilashuoneet 9 – 15
044 439 4673
Lääkäri, iltapäivisin
044 439 4674
Kotiutushoitaja
040 135 7733
Osastonhoitaja
040 135 7732
Osastonsihteeri
040 135 7731
Toimintaterapeutti
040 135 7960

Hyvävointinen potilas kertoo itse voinnistaan. Heikkokuntoisen potilaan voinnista kerrotaan potilaan luvalla yhdelle lähiomaiselle.