Saattohoito

Palvelun sisältö

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta henkilöä elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa.

Saattohoitoon siirrytään, kun vakavaa sairautta ei voida parantaa ja kun arvioidaan, että kuolema tapahtuu lähipäivien tai lähikuukausien aikana. Saattohoidosta on tärkeää keskustella potilaan kanssa avoimesti. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä tiedoista, esimerkiksi elinaikaa koskevasta arviosta.

Saattohoidon aloittamisesta tehdään saattohoitopäätös. Siihen voidaan kirjata potilaan toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Kuolevan ja hänen läheistensä tukeminen on olennainen osa saattohoitoa. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoito pyritään antamaan joko potilaan kotona tai mahdollisimman lähellä sitä. Kotona potilasta hoitavat usein hoitohenkilökunta ja potilaan läheiset yhdessä. Saattohoitoa annetaan myös sairaaloissa, palvelukodeissa ja saattohoitokodeissa.

Toimi näin

Voit kysyä saattohoidosta omalta lääkäriltä, saattohoidon yhdyshenkilöltä tai kotihoidolta.

Kun saattohoito on aloitettu, sovi lähipiirisi kanssa yhteyshenkilö, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin. Hän voi välittää tietoa muille läheisille. Varmista, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat potilasasiakirjoissa.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Saattohoito, Kempele

Saattohoitoa annetaan sekä terveyskeskussairaalassa että kotisaattohoitona.

Kotisaattohoidossa potilaan ja omaisten tukena on Kempeleen terveyskeskuksen kotisairaala tai kotihoito. Kotisairaala toimii terveyskeskussairaalasta käsin. Terveyskeskussairaalan osastonlääkäri vastaa saattohoidosta sekä osastolla että kotona.

Palvelupaikka
Akuuttiosasto, Kempele
Osoite
Kirkkotie 21,
90440 Kempele

Sisäänkäynti A3 ovi, 2krs

Sairaalaan tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen vastaanoton kautta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta, sekä muista alueen sairaaloista.
Osastolla hoidetaan leikkaus-, aivohalvaus-, infektio-, syöpä- ja saattohoitopotilaita, sekä muistisairaita, psykiatrisia ja päihdeongelmaisia potilaita.

Vierailuajat ja hoitoon osallistuminen
Vierailuaika vuodeosastolla on klo 15-19 tai sopimuksen mukaan. Saattohoitoon osallistuva omainen voi olla potilaan luona vapaasti ja hänelle järjestetään haluttaessa yöpyminen.

Potilastiedustelut
Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Osastonlääkäri
Lääkärinkierto tapahtuu arkisin klo 9.00-12.00. Lääkäri käy kunkin potilaan luona lääketieteellisen seurannan vaatimalla tiheydellä. Omaiset voivat olla potilaan luvalla mukana lääkärinkierrolla. Lääkärille voi jättää soittopyynnön sairaanhoitajien kautta.

Muuta huomioitavaa
Osasto ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta varallisuudesta tai välineistöstä. Rahaa ja arvotavaraa ei ole syytä pitää potilashuoneissa osastohoidon aikana.

Palvelupaikka
Kotisairaala, Lakeus
Osoite
Kirkkotie 21,
90450 Kempele

Kotisairaalan toiminta on kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto terveyskeskussairaalahoidolle.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tai sairaanhoitajan arvion perusteella. Lakeuden kotisairaala toimii Lakeuden alueen kunnissa, toimipaikka Kempeleessä.

Palvelunumerot
Akuuttiosasto, Kempele
Osastonsihteeri, Todistukset, Potilastiedustelut arkisin klo 7-15
050 316 9522
Sairaanhoitaja 1
050 463 6384
Sairaanhoitaja 2, Potilastiedustelut
044 497 2105
Palvelunumero
050 316 9702
Palvelunumero
050 463 6382
Palvelunumero
040 723 0746
Vastuuyksikköpäällikkö
050 463 6381

Potilastiedustelut
Potilaan vointia voi tiedustella häneltä itseltään tai lääkärinkierron jälkeen hoitajilta. Numerot löydät tämän sivun yhteistieto-osiosta. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään, kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

Hoitojaksoihin liittyviä tietoja, todistuksia tai kadonnutta omaisuutta voi tiedustella virka-aikana osaston sihteeriltä.

Palvelunumerot
Kotisairaala Lakeus
Palvelunumero
050 316 3745
Puhelinaika
Ma

7-21.30

Ti

7-21.30

Ke

7-21.30

To

7-21.30

Pe

7-21.30

La

7-21.30

Su

7-21.30

Lue tarkempi kuvaus alta

Kenelle ja millä ehdoin

Elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavat ja säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait, sopimukset ja suositukset. Niiden perustana ovat perusoikeudet ja itsemääräämisoikeus sekä yksilön koskemattomuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.