SAS-/SAP- työryhmä

Palvelun sisältö

SAS-/SAP-työryhmä on moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, palvelusta vastaavia esihenkilöitä ja henkilöstöä.

Työryhmässä arvioidaan ja käsitellään esimerkiksi ikäihmisten palveluasumishakemuksia. Työryhmä selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, tarvittavat palvelut ja määrittelee asiakkaalle parhaiten soveltuvan hoitopaikan sekä siihen liittyvät palvelut.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
SAS- työryhmä, Taivalkoski

Palveluasumiseen hakevan kokonaistilannetta arvioidaan kuukausittain moniammatillisessa SAS-työryhmässä. SAS-työryhmä tekee päätökset sijoituksista huomioiden palvelujen toimivuuden ja kotona asumisen jatkoedellytykset.

SAS-työryhmän tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet asiakkaiden palvelujen järjestämisessä. Elleivät avohoidon toimet riitä, tavoitteen on löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen asumispalvelupaikka. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää palveluasumissijoitusta.

Toimi näin

Ota yhteyttä kotihoidon palveluohjaajaan palvelutarpeen arviointia varten.

Palvelunumerot
Kotihoito, lähiesimies/sairaanhoitaja
Palvelunumero
040 668 4409

Lue tarkempi kuvaus alta

Palvelunumerot
Ohjaaja, ikäihmiset
Puhelinneuvonta
040 575 5473
Palvelunumerot
Palveluohjaaja, ikäihmiset, Taivalkoski, puhelinnumero
Palvelunumero
040 623 8103

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus.