Sopeutumisvalmennuspalvelut

Palvelun sisältö

Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on opetella elämään vamman tai sairauden kanssa arjessa ja löytää ratkaisuja erilaisiin käytännön haasteisiin.

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan sinua, joka olet vammautunut tai vakavasti sairastunut, ja läheisiäsi hyväksymään tilanteen aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla teitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Myös Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Toimi näin

Ota yhteyttä palveluohjaukseen.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Sopeutumisvalmennuspalvelut, Tyrnävä

Kunta ei järjestä jatkuvaa sopeutumisvalmennustoimintaa, koska tapauksia on vuosittain niin vähän.

Tarpeen mukaan kunnan työntekijät voivat olla monialaisesti tukena sopeutumistilanteessa.

Kela ja järjestöt järjestävät ryhmä- ja kurssimuotoisia sopeutumisvalmennuksia, joita varten voit saada lähetteen tai lausunnon terveyskeskukselta.

Palvelupaikka
Sosiaalitoimisto, Tyrnävä

Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Puhelinaika

maanantaista torstaihin kello 12-13

Palvelunumerot
Sosiaalitoimisto, Tyrnävä, puhelinnumero
Sosiaalityöntekijä
040 612 4568
Sosiaalityöntekijä
050 316 8819

Puhelinaika

maanantaista torstaihin kello 12-13

Palvelunumerot
Sosiaalityöntekijä
Palvelunumero
044 497 1057
Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulaki