Työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua työtoimintaan, jos sinulla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Voit osallistua työtoimintaan myös, jos toimeentulosi perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvien toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Vammaispalvelu

Voimatie 6 A, 90440 Kempele

Avoinna

maanantai – perjantai kello 8-16

Palvelunumerot
Toimintakeskus Zytyke, Kempele.
Päivätoiminta
044 497 2302
Työtoiminta
050 436 7650
Työtoiminta
050 409 3840
Työtoiminta
044 497 2156
Työtoiminta
040 631 9736
Työtoiminta
050 327 8627
Työtoiminta
050 463 6351
Vastuuyksikköpäällikkö
040 525 8679
Puhelinaika
Ma

7:30-15:30

Ti

7:30-15:30

Ke

7:30-15:30

To

7:30-15:30

Pe

7:30-13:45

Poikkeusaukioloajat

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Palvelunumerot
Vammaispalvelu, puhelinnumero
sosiaalityöntekijä
050 463 6311
kehitysvammahuollon palveluohjaaja
050 463 6301

Avoinna

maanantai – perjantai kello 8-16

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.