Työtoiminta

Palvelun sisältö

Voit osallistua työtoimintaan, jos sinulla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Voit osallistua työtoimintaan myös, jos toimeentulosi perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvien toimintakykyä sekä työllistymismahdollisuuksien lisääminen.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Työtoiminta, Pyhäjärvi

Hae palveluun täyttämällä kehitysvammahuollon palvelujen hakemus. Palauta lomake palveluohjaajalle tai työ- ja toimintakeskuksen vastaavalle ohjaajalle.

Palvelupaikka
Pyhäjärven toimintakeskus Pyhähiisi
Osoite
Yrittäjäntie 21,
86800 Pyhäjärvi

Avoinna
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Työkeskus Pyhähiidessä järjestetään työ- ja päivätoimintaa Pyhäjärvellä kehitysvammaisille henkilöille. Toiminta tarjoaa sinulle mielekästä tekemistä. Työ- ja päivätoimintaan voit osallistua 1 – 5 päivänä viikossa oman toimintakykysi huomioiden.

Päivätoiminnassa voit osallistua muun muassa ulkoiluun, musiikin kuunteluun, askarteluun ja ohjattuun tai vapaamuotoiseen keskusteluun.

Jos olet työikäinen, sinulla on mahdollisuus myös kokeilla työtoimintaan osallistumista.
Toimintakeskuksessa voit osallistua pienimuotoisiin työtehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa keittiö-, pyykinpesu- ja siivoustehtävät, leivonta ja käsityöt.

Toimintakeskuksen toimintaan kuuluvat erilaiset tapahtumat ja pienet retket.

Palvelunumerot
Pyhäjärven toimintakeskus Pyhähiisi, puhelinnumero
Vastuuyksikköpäällikkö
044 445 6272
Päivätoiminnan ohjaajat
044 445 7263
Työtoiminnan ohjaaja
044 445 7760
Työtoiminnan ohjaaja
044 445 7823
Puhelinaika
Ma

8-16

Ti

8-16

Ke

8-16

To

8-16

Pe

8-16

Voit soittaa Työkeskus Pyhähiiden vastuuyksikköpäällikölle tai ohjaajille, jos sinulla on kysyttävää vammaisten työ- ja päivätoiminnasta.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.