Vammaisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasuminen
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Asukas saa palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa tarpeenmukaista hoitoa. Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.
Tehostettua palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos:
– hoidon ja huolenpidon tarve on vamman vuoksi ympärivuorokautista tai
– hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vaikeavammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, Lumijoki

Palvelutalo Lumilyhdyssä järjestetään tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja erityisryhmille.Tehostettu palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Tehostettu palveluasuminen on palvelukokonaisuus, joka kattaa myös seuraavat osa-alueet asiakkaan arjessa:

– Asiakkaan hoidon ja hoivan suunnittelu, koordinointi ja toteutus
– Asiakkaan ja hänen läheisten tarvitseman ohjauksen ja neuvonnan toteutus
– Syöminen, juominen ja lääkehoito
– Peseytyminen, pukeutuminen ja asiakkaan erityistoiminnot
– Toiminnallisuus ja aktiviteetit
– Nukkuminen ja lepo
– Siivous- ja vaatehuoltopalvelut
– Asiakkaan arjen asiointi

Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on, että asiakas voi asua yksikössä kahden hoitajan avustamana, jollei hoito vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvasti erityisiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Palvelu perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan heidän omia voimavaroja.

Toimi näin

Jätä hakemus hyvinvointipäällikölle.

Palvelupaikka
Palvelukeskus Lumilyhty

Lumijoentie 1237, 91980 LUMIJOKI

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Palvelunumerot
Hyvinvointipäällikkö
Palvelunumero
040 503 1493

Maanantai kello 08:00-16:00
Tiistai kello 08:00-16:00
Keskiviikko kello 08:00-16:00
Torstai kello 08:00-16:00
Perjantai kello 08:00-14:45

Sosiaalihuoltoon liittyvät asiat.

Palvelunumerot
Lumilyhdyn hoitajat
Palvelunumerot
Lumilyhty, puhelinnumero
Palvelunumero
040 562 6167
Sairaanhoitaja/Tiimivastaava
040 515 0479
Vastuuyksikköpäällikkö
044 497 3617

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö

Palvelunumerot
Palvelukeskus Lumilyhty, sairaanhoitaja
Palvelunumero
050 368 0776

Maanantai kello 07:00-15:30
Tiistai kello 07:00-15:30
Keskiviikko kello 07:00-15:30
Torstai kello 07:00-15:30
Perjantai kello 07:00-15:30

Palvelunumerot
Vammaispalvelujen ensiarviotiimi
Palvelunumero
044 703 5275
Puhelinaika
Ma

9-16

Ti

9-16

Ke

9-16

To

9-16

Pe

9-16

Voit soittaa ensiarviotiimiin, jos olet uusi asiakas. Neuvomme myös läheisiä ja ammattilaisia vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista