Vammaisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasuminen
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Asukas saa palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa tarpeenmukaista hoitoa. Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.
Tehostettua palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos:
– hoidon ja huolenpidon tarve on vamman vuoksi ympärivuorokautista tai
– hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vaikeavammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, Oulainen

Tehostettua palveluasumista on Oulaisissa Rantakartanon eri yksiköissä. Lepolan yksikkö on vuorohoitoyksikkö, johon asiakas voi tulla mm. omaishoitajan vapaiden aikana. Tavallista palveluasumista on Konttilan Tuvalla.

Palvelupaikka
Oulaisten ryhmäkoti Koivula
Osoite
Valonkuja 3,
86300 Oulainen

Hoitajat tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Koivula on palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille henkilöille tarjoava yksikkö Oulaisissa. Koivula on 14-paikkainen yksikkö ja siellä on yksi lyhytaikaishoitopaikka. Tämä yksikkö on jaettu kahteen soluun.
Koivulassa saat tukea ja hoitoa ympärivuorokautisesti.

Palvelunumerot
Palvelusihteeri
Palvelusihteeri
044 479 3293
Palvelunumerot
Vammaispalvelujen ensiarviotiimi
Palvelunumero
044 703 5275
Puhelinaika
Ma

9-16

Ti

9-16

Ke

9-16

To

9-16

Pe

9-16

Voit soittaa ensiarviotiimiin, jos olet uusi asiakas. Neuvomme myös läheisiä ja ammattilaisia vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista