Vammaisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Asukas saa palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa tarpeenmukaista hoitoa. Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos:

  • hoidon ja huolenpidon tarve on vamman vuoksi ympärivuorokautista tai
  • hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vaikeavammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Reisjärven ryhmäkoti Mäntykoti
Osoite
Pyykkiniementie 6,
85900 REISJÄRVI

Avoinna kaikkina viikonpäivinä

Mäntykoti on aikuisille kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Tämä yksikkö on kymmenen (10) paikkainen ja siinä on yksi lyhythoitopaikka. Mäntykodissa on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Palvelunumerot
Reisjärven ryhmäkoti Mäntykoti, puhelinnumero
Vastuuyksikköpäällikkö
044 419 5747
Avoinna kaikkina viikonpäivinä

Mäntykoti on aikuisille kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Tämä Reisjärvellä sijaitseva yksikkö on kymmenen (10) paikkainen ja siinä on yksi (1) lyhythoitopaikka. Mäntykodissa on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Palvelunumerot
Vammaispalvelujen ensiarviotiimi
Palvelunumero
044 703 5275
Puhelinaika
Ma

9-16

Ti

9-16

Ke

9-16

To

9-16

Pe

9-16

Voit soittaa ensiarviotiimiin, jos olet uusi asiakas. Neuvomme myös läheisiä ja ammattilaisia vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista