Vammaisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Asukas saa palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa tarpeenmukaista hoitoa. Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos:

  • hoidon ja huolenpidon tarve on vamman vuoksi ympärivuorokautista tai
  • hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vaikeavammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Tyrnävän ryhmäkoti Kipinä
Osoite
Villentie 3-5,
91800 TYRNÄVÄ

1. kerros
Avoinna

Tyrnävän ryhmäkoti Kipinä tarjoaa ympärivuorokautista sekä kevyempää palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. Asumispalveluyksikkö on jaettu kahteen osastoon.

Palvelunumerot
Tyrnävän ryhmäkoti Kipinä, puhelinnumero
Kipinän hoitajat/ ympärivuorokautinen palveluasuminen
050 533 8061
Kipinän hoitajat/ palveluasuminen
040 549 6406
Tiimivastaava
040 489 3462
Vastuuyksikköpäällikkö
040 525 8679
Tiimivastaava
Ma

7-15

Ti

7-15

Ke

7-15

To

7-15

Pe

7-15

Vastuuyksikköpäällikkö
Ma

7-15

Ti

7-15

Ke

7-15

To

7-15

Pe

7-15

Asiakkaan arkeen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä hoitajien numeroon. Muissa asioissa voitte olla yhteydessä tiimivastaavaan tai vastuuyksikköpäällikköön.

Palvelunumerot
Vammaispalvelujen ensiarviotiimi
Palvelunumero
044 703 5275
Puhelinaika
Ma

9-16

Ti

9-16

Ke

9-16

To

9-16

Pe

9-16

Voit soittaa ensiarviotiimiin, jos olet uusi asiakas. Neuvomme myös läheisiä ja ammattilaisia vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Lomakkeet
Vammaispalveluhakemus

Lomakkeella voit hakea näitä palveluja: palveluasuminen/asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, autoavustus, auton apuvälineet ja muutostyöt, henkilökohtainen apu, erityiskustannukset, kotiin annettavat palvelut, liikkumista tukeva palvelu, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennus, työ- tai päivätoiminta ja välineet, koneet tai laitteet päivittäisiin toimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista