Yhteisöllinen asuminen

Palvelun sisältö

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä asuinkuntasi palveluohjaajaan.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Ikääntyneiden yhteisöasuminen, Siikajoki

Kotihoitotalo Feenix Raahessa: Asunnot sijaitsevat Kiinteistö Oy Kummatin senioritalossa, jossa on 17 yksiötä tai kaksiota.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.