Asukastilaisuus Haapajärven akuuttiosaston suunnitelluista muutoksista maanantaina 29. toukokuuta

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.10.2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman. Suunnitelmassa on linjattu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuosien 2023-2025 aikana tehtäviä palvelurakenteen muutoksia.

Haapajärven akuuttiosastoa on suunniteltu suljettavaksi Pohteen järjestämissuunnitelmassa. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde järjestää aiheeseen liittyvän avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden maanantaina 29. toukokuuta kello 17 Haapajärven kulttuurisalissa (Kauppakatu 19, Haapajärvi).

Pohteen edustajina tilaisuuteen osallistuvat toimialuejohtajat Päivi Peltokorpi ja Mervi Koski, järjestämisjohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto ja palvelualuejohtajat Hannele Koski sekä Virpi Rääpysjärvi.

Haapajärven akuuttiosaston potilaspaikkojen määrä on ollut 12–16 riippuen henkilöstötilanteesta. Perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla toteutetaan lääkärin valvontaa vaativaa lyhytaikaista hoitoa. Osastoille voidaan ottaa potilaita esimerkiksi vastaanoton tai päivystyksen kautta tai sairaalasta jatkohoitoon muun muassa leikkauksen jälkeen. Pohteen akuuttiosastoilla hoidetaan osastohoitoa vaativia potilaita keskimäärin 4-6 vuorokautta ja osa asiakkaista kotiutuu tämän jälkeen suoraan omaan kotiinsa. Mikäli asiakkaan hoidon tarve jatkuu, mutta hän ei tarvitse osastohoitoa, hoitoa jatketaan asiakkaan kotona kotisairaalan turvin tai tarvittaessa arviointiyksikössä.  

Tavoitteena on, että järjestämissuunnitelman mukaiset, korvaavat palvelut ovat käytössä ennen akuuttiosaston sulkemista. Pohde vahvistaa kotisairaalatoimintaa ja kotiin annettavia palveluita. Niiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä ja tarjota asiakkaalle palvelua tutussa ympäristössä passivoivan osastohoidon sijasta. 

Sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteistä valmistellaan toimeenpanosuunnitelmat, jotka viedään aluehallitukselle tiedoksi. Päätökset toimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätöksinä. Henkilöstöön vaikuttavista muutoksista käydään myös yhteistoimintamenettelyt henkilöstön kanssa. Henkilöstön kanssa käydään keskusteluja henkilöstön toiveita kuunnellen.  

Avoin kuntalaisten keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidetään maanantaina 29.5. kello 17-18.30 Haapajärven kulttuurisalissa, osoitteessa Kauppakatu 19.

Yhteyshenkilöt

Hannele Koski

hannele.koski@pohde.fi

Palvelualuejohtaja Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Oulun eteläinen ja Rannikko / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Virpi Rääpysjärvi

virpi.raapysjarvi@pohde.fi

Palvelualuejohtaja Ikäihmisten palvelut Oulun eteläinen ja Rannikko / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue