Elämän loppuvaiheen hoito turvattava lailla

Julkaistu
Pelkät suositukset eivät turvaa valtakunnallisesti tasa-arvoista palliatiivisen ja saattohoidon saatavuutta, vaan yhdenvertaisen hyvän loppuelämän hoidon saatavuus kaikkialla Suomessa edellyttää lainsäädäntöä, totesi eduskunnan asettama asiantuntijaryhmä vuonna 2021.

Me kansallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon FinPall-hankkeen toimijat toivomme, että eduskuntavaalien vaalikoneissa sekä vaaleihin liittyvässä juttu- ja ohjelmatuotannossa nostettaisiin esiin kysymys palliatiivisen ja saattohoidon turvaamisesta lainsäädännöllä. FinPall-hanke on valtiorahoitteinen palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelma (2021–2023). Sen toteuttamisesta vastaavat hyvinvointialueet.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito koskettavat Suomessa WHO:n arvion mukaan noin 75 000 ihmistä vuosittain. Eduskunnan asettaman asiantuntijatyöryhmän yksimielinen näkemys on, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää sekä saatavuutta ja osaamista lisätä. Osana elämän loppuvaiheen hoidon kehittämistyötä FinPall pyrkii edistämään palliatiivisten keskusten perustamista, kehittämään kotisairaalatoimintaa, vahvistamaan hoidon osaamista ja alueellista saatavuutta sekä lisäämään kansalaistietoutta hoidosta.

Palliatiivisen hoidon tavoite on ennaltaehkäistä ja hoitaa oireita, vaalia elämänlaatua ja mahdollistaa hyvä elämän loppuvaiheen hoito. Palliatiivisen hoidon tavoite on kokonaisvaltaisesti lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista sekä olemassaoloon ja elämän merkityksellisyyteen liittyvää kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan läheisiä heidän surussaan.

STM:n asiantuntijaryhmän raportti: Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi)

Oulussa 13.2.2023

HUS Etelä-Suomen yhteistyöalue

Tiina Saarto, ylilääkäri, palliatiivisen lääketieteen professori 

050 427 256, tiina.saarto@hus.fi

KYS Itä-Suomen yhteistyöalue

Kristiina Tyynelä-Korhonen, vastaava lääkäri

044 717 4876, kristiina.tyynela-korhonen@pshyvinvointialue.fi

OYS Pohjois-Suomen yhteistyöalue

Minna Hökkä, FinPall-projektipäällikkö, TtT

044 715 7078, minna.hokka@pohde.fi

TAYS Sisä-Suomen yhteistyöalue

Juho Lehto, ylilääkäri, palliatiivisen lääketieteen professori

050 409 0974, juho.t.lehto@pirha.fi

TYKS Länsi-Suomen yhteistyöalue

Outi Hirvonen, ylilääkäri

02 3130 884, outi.hirvonen@tyks.fi