Henkilöstöjaosto teki ratkaisun lääkäriryhmän palkka-asiassa: Pitkään jatkunut soveltamiskäytäntö on muodostunut vakiintuneeksi tulkinnaksi – työnantajalla ei ole oikeutta takaisinperintään

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaosto käsitteli yksittäisen lääkäriryhmän palkanmaksuasiaa kokouksessaan 21.9.2023. Kyseessä on viiden vuoden ajan sovellettu paikallinen sopimus ja mahdollinen palkkojen takaisinperintä. Ratkaisun mukaan takaisinperintää ei tehdä, koska paikallisen sopimuksen tulkinta on katsottava vakiintuneeksi ja sellaisena työnantajaa velvoittavaksi toteutuneen soveltamiskäytännön vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on laatinut 28.3.2018 paikallisen virkaehtosopimuksen yksittäisen lääkäriryhmän palkkauksesta ja työajasta. Sopimus on tullut voimaan 1.5.2018. Sopimus on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Pohteelle liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.1.2023.

Kesäkuussa 2023 ilmeni, että paikallista sopimusta on sovellettu toisin kuin sopimuksessa on tarkoitettu. Tämän vuoksi lääkäriryhmälle on maksettu palkkaa toisin kuin sopimuksessa on tarkoitettu.

Sopimusta on käsitelty infoasiana useita kertoja aluehallituksessa ja henkilöstöjaostossa. Työnantaja on tiedottanut asianosaisia kesän ja alkusyksyn aikana asian etenemisestä.

Työnantaja on tehnyt taustaselvityksiä ja pyytänyt asiasta oikeudellisen arvion työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskiselta.

Tulkinta palkanmaksusta on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi

Henkilöstöjaosto käsitteli asiaa 21.9.2023 pitämässään kokouksessa. Ratkaisun pohjana olivat työnantajan tekemät selvitykset ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto.

Henkilöstöjaosto yhtyi professori Seppo Koskisen näkemykseen, että viiden vuoden ajan yhtenäisesti noudatettu tulkinta palkanmaksusta on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi. Perustetta palkkojen takaisinperinnälle ei siten ole. Päätös perustuu lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 56 § tulkintaan.

Henkilöstöjaosto päätti irtisanoa paikallisen virkaehtosopimuksen 21.9.2023 lähtien. Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka aikana sovelletaan vakiintuneeksi muodostunutta käytäntöä. Henkilöstöpalvelut aloittaa uutta paikallista virkaehtosopimusta koskevat neuvottelut yhdessä linjajohdon kanssa.

Samat säännöt kaikille henkilöstöryhmille

Työnantaja toimii samoilla säännöillä kaikkien henkilöstöryhmien kohdalla. Virheellisesti maksetut palkat voidaan periä takaisin, vaikka virhe olisi työnantajan. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Kyseisessä tapauksessa ratkaisu perustuu moniulotteiseen tarkasteluun, selvityksiin ja oikeudelliseen arvioon. Tapaukseen liittyy useita poikkeuksellisia olosuhteita.

Työnantaja selvittää seuraavaksi tilanteeseen johtaneet syyt ja vastuut, järjestää tarvittavat kuulemiset ja tekee niiden pohjalta johtopäätökset. Mahdollisiin seuraamuksiin otetaan kantaa selvitysten ja kuulemisten jälkeen. Henkilöstöjaoston päätös tulee kokonaisuudessaan näkyville Pohteen verkkosivuille, kun pöytäkirja on tarkistettu.

Yhteyshenkilöt

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde