Hoitohenkilöstön pitkiä poissaoloja paikataan uusilla vakansseilla – ensimmäiseksi toimia perustetaan OYS sairaalapalveluihin

Julkaistu
Hoitohenkilöstön pitkiä poissaoloja paikataan uusilla vakansseilla – ensimmäiseksi toimia perustetaan OYS sairaalapalveluihin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella perustetaan uusia toimia, jotka pohjautuvat isojen toimintayksiköiden osa-aikaisiin työsuhteisiin. Uusien toimien avulla voidaan palkata hoitohenkilöstöä vakituisiin työsuhteisiin sijaisuuksien sijasta. 

Uutta toimintamallia pilotoidaan OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueella, ja se koskee esimerkiksi sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtäviä. Vakituiset toimet helpottavat hoitohenkilöstön rekrytointia, kun työntekijöille voidaan tarjota sijaisuuksien sijaan vakituinen työsuhde. Toukokuun alussa perustetaan yhteensä 228 tointa, jotka täytetään vaiheittain.

Palkattomia poissaoloja paikkaamassa

Palkattomat poissaolot aiheuttavat merkittävän sijaistarpeen erityisesti suurissa yksiköissä. Kokeilu aloitetaan OYS sairaalapalveluista, jossa palkattomia poissaoloja on riittävästi vakituisten toimien perustamiseen. 

Hoitohenkilöstön määrä OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueella vuoden 2023 lopussa oli noin 3070. Perhevapaita vuoden 2023 aikana pidettiin 55 570 vuorokautta ja muita harkinnanvaraisia poissaoloja oli 33 017 vuorokautta vuodessa.

Henkilötyöpanoksen kokonaismäärä ei uusien toimien myötä kasva, eikä niiden perustamisesta tule lisäkuluja, vaan uudet toimet muodostetaan henkilöstön palkattomista poissaoloista. Uusilla vakinaisilla tehtävillä on myös mahdollista hallita sijaiskuluja.

Toimilla tartutaan henkilöstöpulaan

Henkilöstön saatavuus haastaa hyvinvointialueilla. Pohteella on meneillään monenlaisia toimia, joilla pyritään parantamaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Toimien perustaminen hoitotyön yksiköihin on yksi keinoista vastata hoitotyöntekijöiden saatavuuteen ja parantaa Pohteen työnantajakuvaa.

Kyseessä on pilotti, jonka vaikutuksia seurataan tarkasti. Jos kokemukset ovat myönteisiä, mallia on mahdollista laajentaa myös muille toimialueille.

Yhteyshenkilöt

Merja Meriläinen


Sari Hirsikangas