Omaishoidon tuen palkkiot on maksettu 31.1.2023

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on maksanut ensimmäiset omaishoidon tuen palkkiot tammikuulta 31.1.2023. Sijaishoitajien eli omaishoitajien sijaisten palkkiot maksetaan 15.2.2023. Se perustuu tammikuissa toteutuneihin tunteihin.

Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnat ja kuntayhtymät ovat toimittaneet tiedot omais- ja sijaishoidon toimeksiantosopimuksista ja palkkioista Pohteelle.

Omais- ja sijaishoidon palkkioiden maksatus on valmisteltu huolellisesti. On kuitenkin mahdollista, että kaikki tarvittava tieto ei ole siirtynyt hyvinvointialueelle. Siksi on tärkeää, että jokainen omais- ja sijaishoitaja tarkistaa, onko palkkio maksettu oikein. Tarkistuksessa tulee pitää huomioida, että pääasiallisesti sijaishoitajien palkkiot tulevat maksuun vasta 15.2.2023.

Jos omais- ja sijaishoidon palkkion maksussa ilmenee ongelmia, Pohde korjaa virheen mahdollisimman pian. Jos esimerkiksi palkkiolaskelmassa on virhe tai palkkiota ei tule ollenkaan, ota yhteys omaishoidosta vastaavaan työntekijään.

Voit ottaa yhteyttä myös:

• Omaishoidon keskuksen vastuuyksikköpäällikkö Sanna Ahola, puhelin 040 683 2634, sähköposti sanna.ahola@pohde.fi

• Palvelualuejohtaja Marko Niiranen, puhelin 044 759 1276, sähköposti marko.niiranen@pohde.fi

Jos otat yhteyttä palkkioon liittyvässä kysymyksessä, varaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
• omaishoitajan tai hänen sijaisensa nimi, henkilötunnus ja tilinumero
• hoidettavan nimi ja henkilötunnus
• kunnan tai kuntayhtymän nimi, josta palkkio on aiemmin maksettu
• millaisesta virheestä tarkalleen on kysymys

Pohteella omaishoidon palkkio ja sijaisen palkka maksetaan Oima järjestelmän kautta. Jatkossa omaishoitaja voi ilmoittaa vapaapäivät ja sijainen voi tallentaa toteutuneet tunnit suoraan Oima-järjestelmään. Oima-ohjelmaan järjestetään koulutusta, josta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja omaishoidon palkkioon ja maksatukseen antaa Monetran Oima-tiimi arkisin klo 8–16 puhelimella: 040 138 1809 tai sähköpostitse avustajapalkat.pohde@monetra.fi .

Jos maksun saajalle ei löydy verottajan tietojärjestelmästä omaishoidon tukea tai sijaishuollosta maksettavaa palkkiota varten laadittua verokorttia, niin omais- ja sijaishoidon palkkioista peritään veroa 60 prosenttia. Verokorttia ei tarvitse toimittaa Pohteelle. Maksajapalvelu saa tiedot jokaiseen palkkion maksukertaan suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saadun tiedon mukaan. Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa voida hyväksyä.

Nopeimmin verokortin saa voimaan asioimalla sähköisesti OmaVerossa. Ohje verokortin tilaamiseen löytyy linkistä Näin tilaat verokortin OmaVerosta – eläke, omaishoidon tuki, työkorvaus, optio, palkka omasta yrityksestä – vero.fi. Verokortin saa myös käymällä verotoimistossa tai soittamalla sinne.