Oulaisten akuuttiosasto suljetaan – tilalle arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Julkaistu
Oulaisten akuuttiosaston sulkupäätös on tehty tiistaina 12. syyskuuta 2023. Oulaisten akuuttiosaston henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja henkilöstön uudet tehtävät ja työskentelypaikat on saatu sovittua.

Akuuttiosaston potilaspaikkamäärää on pienennetty jo ennen sulkupäätöstä osaston henkilöstötilanteesta johtuen.

Akuutti- ja hoivaosaston lakkaamisen jälkeen akuutti- tai sairaalaosastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan Pohteen muilla akuuttiosastoilla, Oulaskankaan sairaalassa tai Oysissa.

Oulaisissa akuuttiosasto korvataan ympärivuorokautisesti toimivalla arviointi- ja kuntoutusyksiköllä. Yksikön lisäksi alueen kotiin annettavien palveluiden kokonaisuutta on jo vahvistettu Kotas-tilannekeskuksen konsultaatio- ja kotiuttamisen tuella, virka-ajan ulkopuolisella etälääkärikonsultaatiopalvelulla, tiivistämällä ensihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä sekä käynnistämällä kotisairaala- ja kuntoutustoimintaa.

Nyt vahvistettavilla palveluilla mahdollistetaan sairaalatasoisen hoidon vieminen asiakkaan kotiin ja turvallinen kotiutuminen sairaalajakson jälkeen. Arviointi- ja kuntoutusjaksojen toteuttaminen omassa kodissa on ensisijaista, mutta perustettavan yksikön myötä jaksoja voidaan toteuttaa myös Oulaisten arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Jaksojen tavoitteena on arvioida ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja tukea turvallista kotona asumista. Oulaisten kotihoito tukee näitä toimintoja ympärivuorokautisesti.

Yhteyshenkilöt

Päivi Laurila
Somatiikan toimialuejohtaja
paivi.laurila@ppshp.fi
0400 610 076
Oulun yliopistollinen sairaala OYS

Virpi Rääpysjärvi

virpi.raapysjarvi@pohde.fi

Palvelualuejohtaja Ikäihmisten palvelut Oulun eteläinen ja Rannikko / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Elina Heikkinen

elina.heikkinen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / Palvelualuejohtaja